top of page

PTSD

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder og er en reaktion på voldsomme traumer. Der er tale om PTSD, når man vedvarende får flashbacks eller mareridt, hvor man genoplever den traumatiske situation. Man farer ofte sammen og er irritabel samt har koncentrations- og søvnbesvær.

 

Diagnosen stilles, hvis man:

  • har været udsat for svær belastning af katastrofelignende karakter (voldtægt, tortur, dødstrusler, katastrofe, overfald og lignende)   

  • har tilbagevendende genoplevelser af traumet i flashbacks, påtrængende erindringer eller mareridt eller kraftigt ubehag i situationer, der minder om traumet   

  • undgår alt, hvad der minder om traumet   

  • har delvis eller fuld amnesi for den traumatiske oplevelse eller vedvarende symptomer på alarmberedskab over for traumet, f.eks. søvnbesvær, irritabilitet/vrede, koncentrationsbesvær eller tilbøjelighed til at fare sammen   

  • har fået symptomerne inden for ½ år efter den traumatiske oplevelse

 

 Behandling af traumer og PTSD

I behandling af såvel traumer som PTSD vil man arbejde med at udfordre de hyppige symptomer; depressive tanker, den tilbagevendende oplevelse af traumet, irritabilitet, vrede, tomhedsfølelse, skyldfølelse, mistillid til andre, emotionel følelsesløshed og oplevelsen af meningsløshed.

 

Dette kan bl.a. gøres ud fra teknikker, hvor man arbejder på at redefinere de traumatiske oplevelser og udvikle strategier, der kan hjælpe til opnåelse af tillid til andre og til egne kompetencer. Det vil være vigtigt at genfortælle den traumatiske oplevelse og reformulere den.

 

Centralt er det at gøre den traumatiske oplevelse til en del af fortiden og opnå tiltro til, at man kan mestre sit eget liv.

 

 

bottom of page