top of page

Vrede

Hjælp til vrede og vredehåndtering

Alle mennesker har brug for at give udtryk for deres vrede, men mange har problemer med at give udtryk for vreden på en konstruktiv måde. Nogle viser aldrig deres vrede, De vender den indad og lader følelserne ulme i det indre. Andre kan populært sagt ikke styre deres temperament og ender med at råbe og skrige i vrede.

 

Hvad er vrede?

Vrede kan være et udtryk for en angst – en indre spænding.  Når vi er vrede udskilles der mere adreanalin og noadreanalin i kroppen end når vi ikke er vrede. Vrede kan være udtryk for bekymring. Vrede kan være en undertrykt følelse i os selv som vi overfører til andre. Vrede kan være et udbrud der ender i råb og vold.

 

Typer af vrede

  • Trods-vrede er når du føler dig trodsig, den form for vrede opstår f.eks. i sammenstødet mellem din egen vilje og andres vilje. På den ene side kan du opleve at være afhængig af andre, men samtidigt oplever du at ville gennemføre noget bestemt alene.   

  • Uretfærdigheds vrede kan føre til fantasien om hævn eller få dig til at gennemføre en gerning for at modbevise dem der repræsenterer uretfærdigheden. Uretfærdighedens vrede giver f.eks. grobund for at skabe foreningsliv med politiske og moralske budskaber. Uretfærdighedens vrede tilhører dem der vil ændre verden til et mere retfærdigt sted.   

  • Martyr-vreden er den selvhøjtidelige og opofrende vrede F-eks. “se hvad jeg har gjort for dig og du gør intet for mig”. (sagt i et tonefald som om ingen gør noget for vedkommende). Martyr-vreden kan være udtryk for et forsvar af afmagt, men med ønsket om at få noget magt og derfor tvinge den igennem ved vrede. I ønsket om magt ligger et krav om magt, f.eks. ved følgende adfærd der har denne bundlinje; “jeg er alle tings målestok, alle har venligst at opføre sig således at jeg ikke behøver at blive vred” – dvs. alle skal tilpasse sig vedkommendes målestok. Budskabet for at opnå magt er: “enten opfører du dig som jeg ønsker eller også er jeg vred på dig”.   

  • Aktiv vrede – forløsende og voldsom, og kan påvirke nervesystemet således at du kommer i arousal hvor adrenalin og noadrenalin udskilles og pumper rundt i kroppen og kroppen er beredt til kamp. Vrede kan blive til raseri hvor du eksploderer og ‘ser rødt’. Nogen taler om at de får ‘tunnelvision’ og kun ænser det eller den de er vred på. Den vrede kan beskrives som en ukontrolleret brændende følelse indeni der er lige så stærk som lidelse og forelskelse. Aktiv vrede i udbrud kan medføre at du udfører destruktive handlinger som du senere fortryder.   

  • Passiv vrede opstår når du lægger låg på en vredes reaktion, mange forsøger at løse konflikter ved at lægge låg på deres vrede, men passiv vrede er ikke konfliktløsende. Ved passiv-vrede undertrykker du årsagen til vreden og derfor bliver vreden destruktiv indeni dig. Passiv vrede kan hæmme dig i at sige fra, sætte dine egne grænser og ødelægge dit samvær med andre, samt nedbryde dit selvværd. Passiv vrede kan komme til udtryk i fantasier om at udleve vreden og i værste fald give kæmpe ukontrollerede anfald med jævne mellemrum, når din psyke ikke kan fyldes mere op med uforløst vrede.

 

Vi arbejder med at forløse vrede og lære dig at bruge den konstruktivt frem for destruktivt. Vi hjælper dig med at kende dine følelser og derigennem kontrollere dem, det forhøjer din følelses-IQ.

 

Vil du vide mere?

Klik i boksen til højre for at læse om relaterede emner.

 

Book tid hos en psykolog nær dig gennem vores bookingsystem og hjælp til din vrede.

 

 

bottom of page