top of page

Lavt selvværd

Vores selvværd afspejler den måde, vi opfatter os selv på, hvordan vi opfatter andre og hvordan vi håndterer opgaver i vores liv.

 

Lavt selvværd

Man kan af og til opleve, at man ikke er så meget værd som de andre. At man ikke slår til. Dette kaldes lavt selvværd. Et lavt selvværd giver en grundlæggende negativ opfattelse af sig selv og man tildeler sig selv ringe værdi.

 

Når man lider af lavt selvværd kan man være selvkritisk og fokusere mere på svagheder, mangler og fejl ved sig selv. Et lavt selvværd kan også vise sig udadtil så man også fokuserer på andres fejl og mangler. Det kan komme til udtryk ved at man ikke overlader opgaver til andre og hellere vil styre tingene selv.

 

De mest almindelige symptomer på lavt selvværd er :

  • Pleaser adfærd, hvor man gør alt godt for andre i stedet for at pleje sig selv.  

  • Negative tanker om sig selv og sine præstationer. Forholder sig hellere kritisk end positivt til sig selv.   

  • Sammenligning af sit udseende og sine præstationer med andres, hvor resultatet for det meste falder ud til de andres fordel.   

  • Oplevelse af, at andre ikke anerkender ens præstationer, adfærd eller udseende.

  • Manglende evne til selv at fremhæve sine fordele. Når andre så viser opmærksomhed,  kærlighed eller accept kan man have svært ved at tage imod det.   

  • Har svært ved at sige fra til udefra kommende krav eller sige fra overfor egne krav.

  • Tendens til at stille uforholdsmæssigt høje krav til sig selv.

 

En undersøgelse af psykolog Emma Kenny, foretaget på 100 kvinder, viser at kvinder i gennemsnit har 36 negative tanker om sig selv om dagen. Det giver 252 negative tanker om ugen.

 

Selvom vi ofte opfatter os selv som frie, uafhængige og vi kan få alt hvad vi ønsker, så er det altså ikke lig med at vi tænker positivt. Mange udsætter sig selv for et enormt pres for at se fantastisk ud, have det perfekte parforhold, være fantastiske forældre og have den bedste karriere. Man kan blive fanget i presset og de høje forventninger til hvad man skal præstere.

 

Lavt selvværd kan forhindre os i at udfolde sig selv på en naturlig måde, så man i stedet oplever at være kunstig eller ikke passe ind, sammen med andre. Når man lider under et lavt selvværd tænker man ofte at man ikke er noget særligt. Så man føler sig hurtigere slået af banen, bliver indadvendt eller kompenserer ved at være ekstra udadvendt overfor andre.

 

Årsagen til lavt selvværd ligger ofte i ens livshistorie og kan være videregivet af de mennesker man har været, eller er omgivet af. Det kan være, at man er blevet svigtet, overset eller har lært at man skal præstere for at opnå anerkendelse. Altså mangler der ubetinget anerkendelse, kærlighed og omsorg for bare at være til, uden at skulle yde noget bestemt. Denne ubetingede kærlighed kan man så jagte i voksenlivet, men det er garanteret at den bliver givet, så det er bedre at kunne tildele sig selv kærlighed og egenomsorg.

 

Tendens til at sammenligne med andre

En tendens til at sammenligne sig selv med andre er noget man ofte ser hos personer med lavt selvværd. De måler deres egen værdi ud fra, hvad de mener, andre tænker om dem. Andres meninger tillægges derved større betydning end deres egne.

 

Det kan være svært at forstå, at man kan have lavt selvværd, hvis man er god til sit arbejde, har en dejlig familie, spændende fritidsinteresser, og de ydre rammer i det hele taget synes at være i orden. Her kan det hjælpe, at tænke på selvtillid og selvværd som to forskellige ting. Selvtillid kan handle om specifikke evner, fx “Jeg er god til at stå på ski!”, hvor selvværd handler om en grundlæggende tro på mig som person: “Jeg er god nok””. Man kan sagtens på en og samme tid have tillid til sine egne evner og kompetencer på visse områder, men ikke til sit eget værd som person.

 Ofte overlapper lavt selvværd med andre problematikker

Eksempelvis ses det tit i forbindelse med angst, depression, spiseforstyrrelser, kriser, jalousi og parforholdsproblemer, men det lave selvværd kan imidlertid også i sig selv være årsagen til, at man føler uro og bekymrer sig om alt muligt forskelligt eller bare aldrig er rigtig tilfreds med sit liv.

 

Det lave selvværd kan være en forståelig reaktion på noget, man har oplevet i sit liv. Enten tidligt eller senere i livet – eller begge dele. Typiske oplevelser, der kan bidrage til lavt selvværd er afvisning, svigt, kritik, mangel på ros, interesse og varme eller at være udenfor.

 

Vi arbejder med at opbygge dit selvværd, så du finder dine styrker og kompetencer – dine gode sider i det hele taget. Vi arbejder med, at du kan bruge dig selv og øver dig i at kende og bruge dit eget værd. Et styrket og udviklet selvværd hjælper dig til at stå igennem svære situationer og mindsker din usikkerhed eller indre tvivl.

 

Vil du vide mere?

 

Klik i boksen til højre for at læse mere om relaterede emner.

 

Klik her for at bestille tid hos en af vores psykologer, hvis du gerne vil have hjælp til at håndtere lavt selvværd.

 

 

LÆS OGSÅ OM
bottom of page