top of page

Overgreb

Overgreb kan tage mange forskellige former. Uanset hvilken voldsform, der er tale om, er konsekvenserne alvorlige for dem, der bliver udsat for det.

 

Man taler om fem forskellige voldsformer:

 

  • Fysisk: Det kan eksempelvis være lussinger, slag, spark, kvæleforsøg, at blive fastholdt, at blive skadet med genstande eller at blive forhindret i at spise eller sove.

  • Psykisk: Det kan indebære at blive latterliggjort, hånet, ydmyget, at blive kontrolleret/overvåget eller isoleret fra venner og familie, at blive forfulgt, at blive beskyldt for at være sindssyg eller at blive truet med fysisk vold.

  • Seksuel: Det er seksuel vold, når man bliver tvunget til sex eller får sine seksuelle grænser overskredet. Ligeledes er det seksuel vold at blive seksuelt mishandlet eller krænket.

  • Materiel: Man taler om materiel vold, hvis partneren fjerner, ødelægger eller kaster med ens ting.

  • Økonomisk: Denne form for vold indebærer at blive gjort økonomisk afhængig af en anden, ved at partneren fratager ens mulighed for at råde over egen økonomi, og/eller at man tvinges til at tigge om penge.

 

Udsættes du for vold?

Mange mennesker opdager ikke, at de udsættes for vold, før de enten lider fysisk overlast eller andre fortæller dem, at det, der foregår, er forkert. Det skyldes blandt andet, at vold kan tage mange former, og man derfor kan være i tvivl om, hvorvidt der rent faktisk er tale om vold. Systematisk vold kan desuden rykke ved din opfattelse af rigtigt og forkert, fordi krænkeren konstant dominerer og fortæller en anden udlægning af virkeligheden end din. Nogle mennesker føler også, at de til dels selv er skyld i overgrebene og at de derfor ikke kan karakteriseres som vold.

 

Vil du vide mere?

Klik i boksen til højre for at læse om forskellige typer overgreb.

 

Har du brug for at tale med en psykolog så bestil tid her.

bottom of page