top of page

Voldtægt

En voldtægt defineres som værende tvunget samleje med vold eller trusler om vold, hvor overgriberen ikke har fået samtykke fra den, der udsættes for voldtægten. Voldtægten kan både være analt, vaginalt samt oralt. Ved indføring af andre genstande vaginalt eller analt er der også tale om voldtægt. Der har i medierne været meget fokus på voldtægt af kvinder. Dog forekommer det også, at mænd voldtages. Voldtægtsforbryderen kan være en fremmed, men i mange tilfælde ses det, at offeret for handlingen i forvejen kender overgriberen. Således er der eksempelvis også tale om voldtægt, hvis den ene ægtefælle uden samtykke har sex med den anden. Der er også tale om voldtægt i situationer, hvor den, der bliver overgrebet, ikke har mulighed for at sige fra, eksempelvis grundet narkotika eller andre rusmidler. 

 

Efterreaktioner

At have oplevet en voldtægt er en meget alvorlig situation, og hovedparten af de mennesker, der har været udsat for det, vil opleve efterreaktioner. Det varierer fra person til person, hvad disse efterreaktioner består i. Ingen reaktioner er mere rigtige eller forkerte end andre. Mange mennesker oplever dog en stor følelse af selvbebrejdelse og skyld. Det er vigtigt at slå fast, at en voldtægt aldrig er offerets egen skyld, uanset påklædning, adfærd eller andet. Alligevel set des hyppigt, at voldtægtsofre har tanker som ”det var min egen skyld” og ”jeg var selv ude om det”. Mange oplever at skamme sig over episoden, hvorfor nogle personer vælger slet ikke at dele med andre, hvad de har været ude for. En anden efterreaktion, som nogle oplever, er angst: Det kan være angst for at være alene, for at være sammen med andre, for at lade andre mennesker komme tæt på. Det hænger sammen med, at mange personer oplever en mistillid til verden og sig selv efter en sådan hændelse. Lavt selvværd, manglende tro på sig selv og egne evner og ensomhed kan yderligere være efterreaktioner på en voldtægt. Dertil kommer, at mange oplever en manglende lyst til samleje med deres partnere efter at have været udsat for voldtægt.

En voldtægt kan også føre til, at offeret kan udvikle symptomer på posttraumatisk stress, hvor offeret bl.a. oplever ufrivillige flash-backs fra hændelsen, har mareridt og søvnbesvær og undgå alle situationer, der fremkalder minder om overgrebet.

 

Behandling

Det er rigtig vigtigt at søge hjælp efter en voldtægt. Det er aldrig for sent at tale om, så uanset om voldtægten lige er sket, eller den er sket mange år tilbage, tilrådes det på det kraftigste at søge hjælp. En psykolog kan hjælpe med i et trygt miljø at få bearbejdet oplevelsen og sætte ord på alle de ubehagelige tanker og følelser, man kan sidde med. Dette kan føles som en stor lettelse - som en byrde, der falder fra skuldrene. Ved eksempelvis at arbejde kognitivt terapeutisk kan psykologen hjælpe med at ændre de tankemønstre, voldtægtsofret gør sig. Eksempelvis kan en psykolog hjælpe med at identificere tanker som ”Det var min skyld, at jeg blev voldtaget” og ”Jeg er ikke noget værd” og sammen med offeret arbejde på at ændre disse tanker, så personen kan genvinde sin integritet og få et styrket selvværd. 

 

Har du brug for at tale med en psykolog så bestil tid her.

 

bottom of page