top of page

Sensitive mennesker

Mellem 15 og 20 % af alle danskere kan med rette betegnes HSP – højsensitive personer. De fødes med et nervesystem, som bearbejder sanseindtryk dybere end normalt, og de kan derfor let blive overvældede af alle hverdagens stimuli. Hos nogle fremprovokeres sensitiviteten først, hvis de er stressede af deres generelle livsbetingelser.

 

De, som fødes med denne disposition, kan have oplevet at føle sig anderledes end andre hele livet igennem. De har måske følt sig overfølsomme eller forkerte, hvis der er kommet fokus på de ting, de har svært ved, snarere end på deres mange kompetencer. Det gælder således om at begrænse bombardementet af stimuli og indtryk og finde en hylde, hvor de sensitive mennesker kan føle sig værdsatte, og hvor de kan udfolde deres talenter.

 

Sensitive mennesker er ofte kreative, elsker at fordybe sig, er åbne og har en god indlevelsesevne. Hvis de får lov at udvikle disse evner, kan de blomstre inden for områder som kunst, design, forskning, sundhed og omsorg.

 

Man kan dele sensitiviteten op i forskellige undertyper, og et sensitivt menneske kan være påvirket på et, flere eller alle af de fem områder: det fysiske, sociale, personlige, ideologiske og spirituelle. Helt praktisk vil det sige, at mens nogle f.eks. er sensitive over for forskellige fødevarer, mærker andre ekstra følsomhed over for deres fysiske omgivelser, og andre igen bliver påvirket af deres medmenneskers følelser og sindstilstande eller af egne kropsfornemmelser.

 

 Her er nogle tegn, som kan tyde på, at du er særligt sensitiv:

  • du har mange kreative ideer og en levende fantasi   

  • du bliver let forvirret, hvis der er forandringer eller uorden i omgivelserne    forandringer i dine daglige rutiner bringer dig ud af balance   

  • du reagerer stærkt på kaffe, alkohol og/eller sukker   

  • du er meget følsom over for dufte, lys og/eller lyde   

  • du bliver let rørt – både over sørgelige og smukke oplevelser – og kan få tårer i øjnene på upassende tidspunkter   

  • du har en god indlevelsesevne og ved ofte, hvordan dine medmennesker har det   

  • du holder af at fordybe dig frem for at sprede din opmærksomhed over mange ting

 

Sensitive mennesker er ofte dårligere end andre til at håndtere stress, og hvis de udsættes for mange stimuli fra omgivelserne, bliver de udmattede og trives dårligt. Da sensitiviteten som nævnt er biologisk betinget, er den ikke til at behandle eller slippe af med, og det gælder således om at acceptere sensitiviteten som et vilkår og lade være med at kæmpe den. Herefter bliver det muligt at rette fokus mod strategier, som kan gøre livet som sensitiv mindre hårdt og mere berigende.

 

Meget tyder faktisk på, at sensitive mennesker kan finde endnu større glæde ved livet end andre, hvis de stimuleres rigtigt og får den selvindsigt, som gør, at de kan træffe de valg, som støtter op om deres unikke personlighed.

 

Nogle gange skal der dog hjælp til udefra, for at de sensitive mennesker kan udnytte deres evner og potentialer fuldt ud. Her kan en psykolog være med til at støtte op om processen, og hos PsyCare har vores psykologer god erfaring med denne opgave.

 

Har du brug for at tale med en psykolog så bestil tid her.

bottom of page