top of page

Skilsmisse og krise

Et kriseforløb som en skilsmisse består ofte af flere forskellige faser, der kan være nødvendige at gennemleve. Typiske faser, mange mennesker går igennem i forbindelse med en skilsmisse, er skitseret her:

 

Chokfasen

Chokfasen forløber i de første døgn efter den kritiske hændelse. I denne periode forsøger den kriseramte at fornægte det, der er sket. Denne afstandtagen er en ganske normal forsvarsmekanisme hos os mennesker, da vi i tiden lige efter en voldsom hændelse prøver at beskytte os selv så meget som muligt mod de ubehagelige konsekvenser, der som regel følger af krisesituationer. Et menneske i chokfasen har brug for omsorg, støtte og forståelse fra sine omgivelser for at klare sig.

 

Reaktionsfasen

Når den kriseramte begynder at se det skete i øjnene, er vedkommende kommet videre ind i reaktionsfasen, der kan vare fra et par uger op til nogle måneder. I denne fase oplever man af og til voldsomme følelsesudbrud af både aggressiv og depressiv karakter. Disse udbrud kan i nogle tilfælde være ledsaget af forskellige somatiske symptomer som fx pludselig svimmelhed eller hoved- eller mavepine.

 

Bearbejdningsfasen

Herpå følger bearbejdningsfasen, hvor den kriseramte mere og mere retter sin opmærksomhed mod den nuværende situation og fremtiden. Krisen er nu blevet accepteret, og det er på tide at se fremad. Hvis bearbejdningsfasen, der normalt varer et halvt til et helt år, forløber hensigtsmæssigt, vil den kriseramte begynde at udvikle en ny motivation i sin hverdag, der giver vedkommende en længe ventet fremadrettethed i sit liv. Selvom man er sluppet godt igennem de ovennævnte faser, skal man huske på, at krisen aldrig vil blive helt glemt. Der kan gå flere år før man har kæmpet sig vej igennem alle sorgfaserne, men når det sker, kan man begynde at genoptage gamle interesser og sociale kontakter, der hidtil i sorgforløbet har været uoverskuelige og derfor næsten helt glemte.

 

Samtlige sorgfaser er meget svære at komme igennem på egen hånd. Ligegyldigt hvor i skilsmisseprocessen, du befinder dig på nuværende tidspunkt, kan Psycares professionelle hjælp være til stor gavn, og vi står gerne til rådighed for dig.

Vores forskellige psykologer i Danmark kan også hjælpe med denne problemstilling.

LÆS OGSÅ OM
bottom of page