top of page

Svigt

Svigt er både en følelsesmæssig og en tankemæssig tilstand, som de fleste mennesker prøver at undgå. Når man oplever et svigt blandes en masse følelser sammen, og det kan være svært at skille dem fra hinanden. Disse følelser er ofte vrede, sorg, skyld, skam, usikkerhed, lavt selvværd, modløshed, trodsighed og angst. Den tankemæssige kompleksitet, der kan opstå i forbindelse med et svigt, er at man fx reagerer ved at have svært ved at stole på andre mennesker eller svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Omgivelserne oplever hyppigt, at den svigtede person virker overdrevent hjælpsom – eller modsat – overdrevent egoistisk i tiden efter et svigt. Svigt opleves i en bred vifte af situationer; oftest i forbindelse med utroskab, skilsmisse, jalousi, alvorlig sygdom, dødsfald eller en uheldig opvækst hos forældrene.

 

Svigt i opvæksten

Mange mennesker vokser op med adskillige både fysiske og psykiske svigt og udvikler derfor i givet fald et uheldigt mønster i forholdet til deres omgivelser. Disse svigt skyldes ofte psykisk sygdom eller ustabilitet hos forældrene, og ofte føler børn i en sådan situation, at de selv er skyld i de oplevede svigt. Det er derfor vigtigt at få bearbejdet sin følelsesmæssige oplevelse af svigt i barndommen for at undgå følelser som skyld og skam.

 

Sygdom og dødsfald

Pårørende til personer med en alvorlig sygdom, eller i værste fald dødsfald, kan føle sig svigtet af den syge eller afdøde. Man føler sig ofte fortvivlet over, hvad der nu skal ske efter en så radikal ændring af ens liv og samtidig kan man være vred eller skuffet over at den syge eller afdøde person kunne finde på at lade én stå alene tilbage. Det er vigtigt at anerkende følelsen af svigt i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald som en helt naturlig reaktion, som man absolut ikke skal være flov over eller forsøge at skjule for omverdenen. Arbejdet med disse følelser er medvirkende til en sund sorgproces.

 

Utroskab

Ved samtaler med personer, der har været udsat for partneres utroskab hører man utrolig tit sætningen: ”Jeg føler mig svigtet”. Netop i forbindelse med utroskab kan følelserne af svigt rettes i forskellige retninger og dette følelses- og tankemylder kan være svært at overskue. Man kan på én gang føle et enormt had til den utro partner og samtidig hade den person, partneren har været utro med. En anden reaktion er at vende alle de ustyrlige følelser indad mod én selv, og bebrejde sig selv eller ganske enkelt livet generelt, at man befinder sig i den pågældende situation.

 

Skilsmisse og børn

Når et barn oplever et svigt fra forældrenes side, føles det lige stærkt for barnet uanset om den voksne dør eller forlader barnet helt i forbindelse med en skilsmisse. Under en skilsmisse er det meget vigtigt at give sig tid til at tale med eventuelt implicerede børn for at forklare dem præcist, hvad der er ved at ske. Langt de fleste skilsmisser medfører en kæmpe omvæltning i børns liv, og der kan plantes mistro til andre mennesker i barnets sind, hvis ikke de får en oplevelse af at kunne forstå og følge med i de ting, der sket i bruddet mellem forældrene.

 

Mænd og svigt

Når mænd oplever svigt, kan det i stort omfang føles som et hårdere slag end det gør for kvinder. Mange mænd har ikke i samme grad som mange kvinder et netværk af tætte venner og veninder, hvor de kan få talt om det, som er sket. Mandlige venner kan ofte se følelsesmæssige svigt som et tabuemne og har derfor svært ved at tale om det, selvom det ofte er netop dét, den svigtede har brug for.

 

Som nævnt ovenfor er det en kendsgerning, at følelsen af et svigt skaber mange og intense emotioner og tanker. Når disse stærke følelser og tanker bliver for svære at håndtere ved egen hjælp, er det en god idé at søge professionel vejledning.

 

I det terapeutiske arbejde forsøger man at neutralisere de svigtoplevelser, man har oplevet igennem hele sit liv. Denne neutralisation gør, at man får indblik i sine egne følelser og tanker i forbindelse med et svigt, hvorved man får et brugbart redskab til at håndtere kommende situationer, hvor man kan føle sig svigtet. Når man får arbejdet med sin følelse af svigt, undgås at man kommer til at udvikle mønstre, hvor man i sidste ende kan risikere at svigte sig selv.

 

Vil du vide mere?

Klik i boksen til højre for at læse om relaterede emner.

Vores forskellige psykologer i Danmark kan hjælpe med denne problemstilling.

 

LÆS OGSÅ OM
bottom of page