top of page

Angst

Angst og angstproblematikker er noget, vi arbejder meget med hos PsyCare. Vores psykologer er alle uddannet til at hjælpe dig ud af angsten.

 

Angst er en naturlig menneskelig reaktion, som gør os i stand til at handle effektivt i en farlig situation. Er vi fx ved at træde ud foran en bil, og bilisten dytter i hornet, reagerer vi hurtigt og effektivt ved at fjerne os fra situationen. Kroppens nervesystem reagerer: hjertet banker, sveden bryder frem, og vi handler pr. refleks. En almindelig og uundværlig reaktion, der går over, så snart vi er uden for fare. Det er denne mekanisme, som sikrer, at vi ikke går hen til et truende dyr eller læner os for langt udover kanten af bjergsiden.

 

Nogle mennesker oplever denne angst, selvom de ikke er i fare. Angsten føles overvældende, uhåndterbar og uforståelig for dem. Angsten kan komme i pludselige og uventede anfald eller være til stede som en konstant uro eller frygt for fremtidige anfald eller blot fremtiden generelt. Angsten kan desuden være fokuseret på en bestemt genstand fx højder, offentlige transportmidler eller katte. Nogle udvikler såkaldt ”redningsadfærd”. Det vil sige handlinger, som udføres for at holde angsten under kontrol. Det kan være altid at følges med andre, altid have en telefon på sig eller at være nødt til at gentage bestemte handlinger, før man kan forlade hjemmet.

 

Symptomerne i forbindelse med angst vil være forskellige fra person til person. Nogle af de mest almindelige symptomer ved akut angst er:

  • hjertebanken       

  • sved       

  • rysten       

  • kvælningsfornemmelse eller åndenød       

  • kvalme       

  • svimmelhed       

  • rødmen       

  • prikkende fornemmelser i hænder og fødder

 

Angsten følges oftest af en lyst til at flygte fra situationen eller den frygtede genstand. Modsat oplever nogle, at de føler sig fastlåst og ude af stand til at reagere. De fleste vil opleve, at angsten daler, når situationen forlades, fx at man bedre kan trække vejret, når man går ud af supermarkedet. Man ser også ofte det, der kaldes for ”undgåelsesadfærd”, hvor den angste forsøger at holde sig helt væk fra de angstfremkaldende situationer/genstande.

 

I tilfælde som disse, hvor angsten bliver et handicap og begrænser den normale livsførelse, kan terapi være en hjælp. Angstanfald er ikke unormale, og på baggrund af amerikanske og norske undersøgelser anslår forskere, at hver femte dansker oplever et angstanfald.

 

Generaliseret angst

Generaliseret angst består af vedvarende uro eller nervøsitet uden frygt for specielle situationer eller genstande. Oftest er der tale om bekymringer for fremtidige hændelser, som er overdrevet i forhold til realiteterne. Det kan fx være bekymringer for arbejdsløshed på trods af, at man er fastansat med lang opsigelsesvarsel, og firmaet har en solid økonomi. Muskelspændinger, koncentrations- og søvnbesvær er almindelige.

 

Panikangst

Panikangst er pludselige og uventede anfald af angst ledsaget af kropslige symptomer. Anfaldet kan opleves som kommende pludseligt ”ud af den blå luft”. En frygt for at blive sindssyg, at være ved at dø eller at miste kontrollen over sig selv vil oftest være til stede. Panikangst kan opstå i forbindelse med andre former for angst. Eksempelvis vil en person med elevatorfobi reagere med panikanfald, hvis han/hun bliver tvunget til at benytte en elevator.

 

Panikangst er angst, som opstår pludseligt og heftigt og som ikke optræder i forbindelse med en reel fare. Selve anfaldet er ofte kort, men kan være så voldsomt, at den angste er præget af det flere dage efter. Panikangst starter typisk i 20-30 års alderen, og der er flere kvinder end mænd, der får det. Undersøgelser peger på, at ængstelige og generte børn oftere udvikler panikangst end andre.

 

Læs mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om forskellige typer angst og hvad du kan gøre ved det.

 

Bestil tid med det samme her.

 

 

bottom of page