top of page

Skilsmisse

En skilsmisse betyder for de fleste mennesker en krise i livet. En krise er karakteriseret ved, at man oplever at befinde sig i en livssituation, hvor ens tidligere erfaringer og reaktionsmønstre ikke er tilstrækkelige til at man kan klare sig på egen hånd. Man føler, at man står helt alene med sine bekymringer, frustrationer og sårede følelser. Det er her vigtigt at understrege, at en krise kan gennemleves, så man kommer ud på den anden side som en psykisk stærkere og mere afklaret person.

 

Tiden omkring en skilsmisse er ofte karakteriseret ved indre uro, stress, tankemylder, hurtige skift i humør og oplevelsen af mange forskellige følelser på samme tid. I det ene øjeblik kan man overbevise sig selv om, at det hele nok skal gå, og i det næste er man på grådens rand og kan ikke overskue de konsekvenser, skilsmissen har for ens liv.

 

Hvis du tidligere eller lige nu befinder dig i en sådan kritisk periode af dit liv, kan professionel vejledning gøre stor gavn og hjælpe dig med at genvinde kontrollen over dit liv og dine følelsesmæssige udsving.

 

Mange mennesker oplever følelser som afvisning, skyld, tab, sorg, vrede og afmagt i forbindelse med en skilsmisse. Man kan nogle gange selv blive overrasket over sine reaktioner på en skilsmisse, der jo betyder enorme forandringer i begge parters liv. Den, der forlader sin partner, gennemgår, ligesom den, der bliver forladt, en hård følelsesmæssig periode. Denne person er på én og samme tid illoyal over for sin partner, men loyal over for sig selv. Disse modsatrettede følelser kan være svære at overskue, når man står midt i en skilsmisse.

 

At gennemleve en skilsmisse er en personlig udviklingsproces, der består af forskellige (både følelsesmæssige og praktiske) niveauer. Udviklingsprocessens endelige mål er, at opnå accept af situationen og de uundgåelige konsekvenser, der følger heraf. Desuden må man stræbe mod at opnå personlig motivation til videre bearbejdning af sin livssituation, så man er i stand til at komme videre i sit liv.

 

Èt af de ovennævnte niveauer er de praktiske omstændigheder, der omgiver en skilsmisse. Man står ofte med spørgsmål som: Hvor skal jeg bo? Hvordan kommer min økonomi til at se ud? Hvem skal jeg kontakte og hvilke blanketter skal jeg udfylde? Herudover fylder de følelsesmæssige bekymringer fylder også meget under og efter en skilsmisse. Der skal fx tages stilling til ens forhold til familie, venner og kollegaer samt eventuelle børn i det forliste parforhold.

 

Når der er børn involveret i en igangværende skilsmisse skal man være meget opmærksom på at tage hensyn til dem og lytte til deres ønsker og behov. Børn kan opleve følelser som sorg, svigt og skyld og barnets reaktioner herpå kan variere meget – fra modløs og indadvendt adfærd til voldsom og opfarende adfærd. Det er især vigtigt, at barnet involveres i skilsmisseprocessen på et meget tidligt tidspunkt, så det har en chance for at indstille sig på de kommende forandringer i familiens hverdag.

 

Vores forskellige psykologer i Danmark kan også hjælpe med denne problemstilling.

 

 

bottom of page