top of page

Afhængighed

De fleste mennesker forbinder misbrug og afhængighed med rusmidler såsom narkotika, tobak og alkohol, men afhængighed er mere end det.

 

Selv om afhængighed defineres som regelmæssig indtagelse af et bestemt stof, behøver dette ikke være et stof i klassisk forstand. Afhængighed kan også komme til udtryk i sociale relationer. Nogle oplever en for voldsom afhængighed af andre mennesker og er ikke i stand til at tage tilstrækkeligt vare på sig selv. Andre oplever afhængighed af sex, og hvis denne afhængighed ikke tilfredsstilles i parforholdet, kan trangen være så stor, at den afhængige – på trods af kærlighed til sin partner – søger uden for parforholdet. Vores kommunikationsmidler og medier åbner desuden op for nye typer teknologisk afhængighed. Flere bliver f.eks. afhængige af chat- og sexsider på Internettet og mange oplever afhængighed af computerspil.

 

Forskellige typer afhængighed

Mange menneskers misbrug starter som en del af et socialt fællesskab, men udvikler sig til et misbrug, efterhånden som trangen bliver stærkere eller evnen til at styre indtagelsen svækkes. Andres misbrug starter som en form for selvmedicinering, f.eks. i tilfælde af angst, depression, sorg eller krise.

 

Selv om afhængighed har mange ansigter, kan man sammenfattende sige, at det drejer sig om en uhensigtsmæssig adfærd, som den afhængige ikke kan lade være med at udleve. Afhængigheden kan påføre den afhængige fysisk skade og er uhensigtsmæssig, idet den forhindrer den afhængige i at indgå i forhold til andre på en sådan måde, som anses for acceptabel i vores kultur. Den afhængige kan derfor opleve følelsen af isolation og ensomhed.

 

Fordi afhængighedsadfærd ikke anses som værende socialt acceptabelt i vores kultur og forbindes med kontroltab og manglende evne til at administrere sit eget liv, er der ofte forbundet en del skyld, skam og benægtelse i forbindelse med misbruget. Den afhængige bliver måske vred, når han/hun konfronteres med sit misbrug og bortforklarer, lyver eller fortier sit misbrug. Det kan derfor også være svært at erkende sit misbrug over for sig selv.

 

Alle mennesker oplever afhængighed til en vis grad. Vi er afhængige af mad, drikke, menneskelig kontakt og omsorg. Men afhængighed kan også opleves som et problem i nogle sammenhænge. Når afhængighed bliver til et misbrug eller overforbrug, der alene har kortsigtede positive konsekvenser, så bliver afhængighed også til et problem.

 

Læs mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om forskellige typer afhængighed.

Vores forskellige psykologer i Danmark kan også hjælpe med denne problemstilling.

Bestil tid med det samme her.

 

 

bottom of page