top of page

Sexafhængighed

Sexafhængighed kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Et fællestræk ved denne type afhængighed er dog, at lysten til sex bliver en drivende kraft, der ikke kan kontrolleres. Trangen til sex opleves som et styrende element bag ens handlinger og kan være ødelæggende for både arbejdsliv og parforhold. Ydermere kan det have store økonomiske konsekvenser, da nogle har behov for meget ofte at besøge prostituerede for at opnå midlertidig tilfredsstillelse.

 

Der findes mange forskellige eksempler på sexafhængighed: Tvangsmæssig onani, sex med anonyme partnere, langvarige affærer og et overdrevent pornoforbrug kan alle være symptomer på at lide af denne type afhængighed.

 

Det kan være vanskeligt at påpege en specifik årsag til, at nogle mennesker udvikler sexafhængighed. Traumatiske relationer til andre i løbet af opvæksten kan blandt andet være en medvirkende faktor til udviklingen af sexafhængighed, men mange andre elementer kan også spille ind. Det anslås, at omtrent 2-5 % af befolkningen lider af sexafhængighed. Sexafhængighed kan blandt andet afhjælpes gennem kognitiv adfærdsterapi, hvor klienten og psykologen i samspil fokuserer på de tankemønstre, den lidende gør sig om sin afhængighed og sammen arbejde på at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre relateret til afhængigheden.

 

 

 

 

bottom of page