top of page

Konfliktsamtaler

Kommunikation og konfliktløsning i parforholdet

 

Mange par føler sig ikke i stand til at tage konfliktsamtaler på en ordentlig måde. Parterapi kan hjælpe dig og din partner til mere konstruktiv kommunikation og problemløsning.

 

Der er konstant kommunikation mellem to mennesker – også selvom der ikke bliver sagt noget. Vores kropssprog er en meget vigtig del af vores kommunikation med hinanden. Det er derfor vigtigt at være konsistent i det, du siger, og det, du gør, for at sende et så tydeligt budskab som muligt.

 

Samtaler, der går i hårknude og kræver konfliktløsning, indeholder oftest emner, der er meget ømtålelige og hvor de involverede parter føler sig ekstremt sårbare og udsatte. Når sindene er i kog, bliver vi ophidsede og kan nemt gå fejl af hinanden, fordi vi ikke har det mentale overskud til at sætte os i vores partners situation. Misforståelser kan ende i tavshed og frustration, fordi vi ikke føler os hørt og accepteret, hvilket tærer på nærheden i et parforhold. Når vi har noget på spil i en situation, er vi meget opsatte på at forsvare os selv og vores holdninger, og her kan kommunikationen gå galt.

 Konstruktiv kommunikation består af følgende elementer:

 

  • åbenhed og anerkendelse: For at kunne tale om konfliktemner må der som udgangspunkt være en tryghed og tillid mellem parterne.

  • empatisk og aktiv lytning: Lad være med at afbryde, når din partner taler. Det er rart at have følelsen af at blive hørt og lyttet til uden at skulle frygte, hvornår man vil bliver afbrudt.

  • husk at holde pauser: Når en konflikt optrappes, er det ofte en god idé at tage en pause, hvor man har tid til at tænke tingene igennem. Man kan overveje, hvad der er blevet sagt indtil nu, og hvad man yderligere har lyst til at få sagt. Disse overvejelser giver en mere rolig og konstruktiv samtale, når den fortsættes.

  • undgå nedvurdering - vær ikke anklagende, hånende eller aggressiv. En sådan adfærd vil blot medføre, at din partner går i forsvar og ikke lytter til det, du har at sige.

  • vis respekt og accept – også selvom du ikke nødvendigvis forstår din partner fuldt ud eller kan forlige dig med hans/hendes synspunkt.

 

Giv jer god tid – timing is everything. Det er afgørende for resultatet af samtalen at parterne ikke er for trætte, stressede eller på anden måde uoplagte eller distraherede. Det er aldrig rart at tage en konfliktsamtale, men det er en nødvendighed, når man er i et parforhold.

 

Det er vigtigt at indse, at vi hverken kan eller skal ændre vores partner. Men i parterapien kan man arbejde på at ændre den måde, vi ser og forstår hinanden på i et forhold – for vores fælles bedste.

Vores forskellige psykologer i Danmark kan også hjælpe med denne problemstilling.

 

 

bottom of page