top of page

Depression

Her og nu har ca. 200.000 danskere en depression. Heraf har ca. 75.000 en lettere depression. Ca. 15 % af den danske befolkning vil på et eller andet tidspunkt i livet få en depression. Det er ca. hver 6. dansker. Kun angst og misbrug forekommer hyppigere.

 

Episoder med modgang, ydmyghed, skuffelse, eller tab kan være udløsende for en depressiv reaktion. Depression berører følelser, tanker, handlinger og kroppen. Humøret bliver dårligt og man føler intet eller trist og uden glæde. Det kan være svært at huske og koncentrere sig i længere tid. Tankerne om en selv, andre, ens fortid og fremtid ændres og forvrænges. Depressionen påvirker søvn, appetit og energiniveau.

 

At have en depression er ikke det samme som at være ked af det. Man kan være trist eller energiforladt og have svært ved at forestille sig, at man kan få det bedre.

 

Det kan være svært at mærke sin egen depression

Det er som om alt foregår anderledes, kedeligere og mere neutralt end før, ens syn på andre og ting der sker, kan blive negativt og forsvarsfuldt. Derfor er det godt at lytte til omgivelserne, for at høre om de oplever, at man er mere indelukket, negativ, aggressiv eller utålmodig. Det kan være de første tegn på depression.

 

Vedvarende stress og belastning kan give depressive symptomer

Depression er en sygdom, hvor man gennem længere tid oplever håbløshed, ulyst, uforklarlig tristhed og manglende overskud og evne til at opretholde dagligdagens aktiviteter.

 

Følgende kan være symptomer på, at du har en depression:

 • Du er trist, nedtrykt og træt.   

 • Mister interessen for de fleste ting og mangler energi og drivkraft, samt motivation til at gennemføre noget.   

 • Du bebrejder dig selv og føler skyld.   

 • Du mangler selvtillid og har svært ved at se mening med ting.   

 • Du kan ikke koncentrere dig og følge med i en almindelig samtale.   

 • Du isolerer dig og orker ikke socialt samvær.  

 • Søvnkvaliteten er dårlig, og du vågner tidligt om morgnen – eller sover omvendt alt for længe.   

 • Dit spisemønster ændrer sig.

 

Du kan have fysiske symptomer ved smerter, konstant hovedpine og spændinger. Angst kan også være et centralt symptom og er ofte forbundet til stress. Der kan forekomme selvmordstanker eller tanker om døden. Nogle gange viser en depression sig ved en tendens til at blive opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv, og bebrejdende over for omgivelserne.

 

Depression er ikke det samme som at være ked af det

Vi kan alle opleve at være ked af det, for eksempel i forbindelse med sorg og krise. Hvis symptomerne står på i mere end 14 dage, og hvis der er flere symptomer, kan det dreje sig om depression. Specielt hvor vores arbejdsevne påvirkes, eller forholdet til andre mennesker bliver anderledes. Hos ca. 1/3 kommer der kun én depression. I de øvrige tilfælde kommer depression igen – med måneders eller års mellemrum. Ca. 30% får tilbagefald allerede inden for det første år og 70-80% i løbet af livet.

 

Jo flere gange depression optræder, jo større risiko for kronisk udvikling. Det gælder om at forebygge og behandle så snart depression optræder.

 

 Årsager til depression

Depression kan have mange forskellige årsager og det er ofte svært at udpege en enkelt grund. Det kan være en sårbarhed kombineret med ydre belastninger. Det kan være oplevelse af nederlag, tab af nogen eller noget man holder af, skuffelser, kritik svigtende omsorg i barndom, ungdom, et parforhold der ikke fungere godt eller mangel på kærlighed.

 

Forskning tyder på, at depression skyldes ubalance i samarbejdet mellem forskellige hjernecentre. Det kan ske på mange forskellige måder. For eksempel vil stress og de forskellige psykologiske belastninger, vi er udsat for, påvirke denne balance. Hvis belastningen varer ved gennem længere tid, og man er specielt sårbar over for dette- hvilket kan være genetisk bestemt- kan tilstanden udvikle sig til en depression. Andre tilstande, der kan bringe uorden i hjernens funktion og derved medføre depressioner, er bestemte legemlige sygdomme, nogle former for medicin og misbrug.

 

Forhold der kan udløse depression

 

 • depression i familien (arvelighed)   

 • mangelfuld omsorg i barndom eller overgreb   

 • fysisk sygdom   

 • alkohol eller andet misbrug   

 • tab (dødsfald, skilsmisse, afskedigelse)   

 • livsændringer (flytning, barsel, pension)   

 • konflikter (på arbejde, privat)   

 • langvarig stress

 

 

Læs mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om forskellige typer depression.

 

Få hjælp til din depression: bestil tid med det samme her.

 

 

 

bottom of page