top of page

Behandling af depression

Ifølge undersøgelser, først og fremmest fra USA, virker samtaleterapi hos psykolog alene lige så godt som medicin alene i behandling af lette til moderate depressioner. Psykoterapi har den fordel, at virkningen holder længere end virkningen af medicin.

 

Jo tidligere behandlingen starter, desto hurtigere virker den og des mindre skade kan depressionen gøre på ens privatliv og arbejdsliv. Samtaleterapi er effektivt i behandling af depression.

 

Gennem samtaleterapi vil man få en bedre forståelse af sin situation og redskaber til at komme videre. Der er mange former for samtaleterapi, hvoraf kognitiv, narrativ, støttende og eksistentiel terapi har vist sig at være særlig effektiv til behandling af depression.

 

Der opstår ofte tanker om, at man ikke duer til noget, og at man er et dårligt menneske. Gennem terapien arbejder man med at få bevidsthed om disse tanker og med at blive bedre til tænke i andre og mindre selvdestruktive tanker.

 

Råd til pårørende af depression

Du fornemmer, at et familiemedlem eller en ven har ændret sig. Vedkommende virker træt og irriteret, initiativløs og fåmælt og er måske trist og opgivende. Han/hun taler ikke gerne om det og giver måske udtryk for selv at ville klare situationen.

 

Lyt først og fremmest, og lad være med at give for mange ’gode råd’.

 

Vær forberedt på, at den person du taler med kan begynde at græde, blive vred eller afvisende, men derfor er din interesse og omsorg stadig vigtig. Støt vedkommende i, at holde sig i gang, holde fast i dagligdags aktiviteter. Støt vedkommende i at komme til en psykolog og lad psykologen vurdere tilstanden. Bebrejd ikke den deprimerede og sig ikke ” tag dig nu sammen”.

 

Som pårørende kan man være en vigtig støtte for et menneske med depression. Man kan hjælpe den syge med at holde fast i at depressionen går over på et tidspunkt, og at det hele ikke er håbløst.

 

Vil du vide mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om forskellige typer depression.

 

Få psykologhjælp til din depression. Start med at bestille tid her

 

 

bottom of page