top of page

Forældre og depression

I dag vælger forældre ofte at blive forældre, fordi de ønsker det. Fædre deltager på lige fod med kvinder i forberedelserne og fødslen. Barselsorloven, som skulle være en glædelig tid for familien, kan munde ud i kaos. Der er både glæde og angst, forventninger til hinanden og  uforståelige følelser. Forældre med et nyfødt barn, bliver mindet om hvordan deres egen opvækst var og det kommer til udtryk både med positivt og negativt fortsæt, i relationen til barnet og i konflikter om børneopdragelse. Hvis mangel på omsorg har været dominerende hos den ene af forældrene, kan det give udslag i en usikkerhed og opgivenhed. Det kan resultere i en fødselsdepression.

 

Det har været kendt længe, at kvinder kan reagere med psykiske forstyrrelser, på at blive mor. Blandt nye mødre er der ca. 10 % der får en depression efter fødselen.

 

Også fædre kan reagere med fødselsdepression. Det kan ses i forbindelse med fædrenes mere centrale rolle, i forbindelse med at danne familie. Der er mange forventninger til at blive far og mange fritidsaktiviteter må begrænses. Op mod 4500 mænd i Danmark for hvert år en fødselsdepression.

 

Det kan gøre det svært, for mænd, at overskue situationen.

 

En fødselsdepression kan gå ud over barnet

 

Forskning viser at fødelsdepressioner hos forældre øger risikoen for adfærdsvanskeligheder hos barnet, og det gælder også depressioner hos fædrene.

 

Hvad skal vi tale om for at lette fødselsdepression.

 

Det kan være hensigtsmæssigt at drøfte egne erfaringer med omsorg, forholdet til egne forældre og egen oplevelse af at være barn.

 

Forestillinger om barnet og forholdet til det bliver nødt til at have stor plads i parforholdet og det fælles forældreskab.

 

At tale om roller og rollefordeling, drøfte praktiske ting vedr. husholdning, arbejde osv. kan lette konflikter.

 

Egne opvækst betingelser er afgørende, at tale om og diskutere værdien af,  i et fremadrettet godt forældreskab. Her kan det være godt at lytte til sin partner, spørge nysgerrigt ind og finde kompromisser, der er holdbare.

bottom of page