top of page

Tristhed

Er du trist, modløs og oplever du hverken glæde eller livslyst? Synes du ofte, du er ked af det uden en egentlig grund? Så skal du måske arbejde med dine ambitioner for et lykkeligt liv.

 

Mange mennesker går med en evig utilfredshed over deres liv, deres partner, job, venner/veninder, fritidsinteresser, børn etc., selv om de rationelt kan se, at de burde være glade for deres liv. Ofte føler disse mennesker både skyld og skam over at være utilfredse med et tilsyneladende godt liv, men alligevel har de vanskeligt ved at slippe bekymringerne.

 

Der er hyppigt tale om mennesker, som generelt har tjek på tilværelsen. Alligevel kan de ikke lade være med at tænke negative tanker: Om hvordan livet vil udforme sig i fremtiden, om de slår til på alle områder, om hvad andre synes om dem og forventer af dem.

 

De har store forventninger til sig selv og regner med, at det også gælder for andre. Derfor handler de ofte ud fra, hvad de tror andre forventer af dem. Det er klart, at det er udmattende og ofte så godt som umuligt at leve op til de høje krav, man sætter til sig selv.

 

Fordi man har så mange bolde i luften, fører det ofte til en oplevelse af ikke at slå til nogen steder. Dette kan lede til stress og tristhed, men også til vrede: Fordi man tager så meget ansvar, forventer man ofte det samme af andre, og når dette ikke gør sig gældende, bliver mange forurettede.

 

Fælles for de fleste, der oplever generel tristhed og modløshed er, at de har lavt selvværd. Det lave selvværd fører til en evig sammenligning af sig selv med andre samt vedvarende vurderinger af, hvorvidt man lever et liv, der i andres øjne er godt.

 

Det reducerede selvværd kan have mange forskellige årsager. Ofte skyldes det vilkår i opvæksten såsom f.eks. forældre, der ikke så én, mobning og overgreb. Det kan dog også optræde som følge af senere erfaringer i livet, f.eks. svigt eller skilsmisse.

 

Det lave selvværd fører til et behov for at bevise over for sig selv og andre, at man er værd at elske.

 

De mange anstrengelser på at gøre det godt nok fører imidlertid ofte til skuffelse, når omverdenen hverken ser eller anerkender alt det, man gør. Som regel er omgivelserne dog ikke klar over, hvad der forventes af dem, da det aldrig er blevet meldt klart ud.

 

Hvordan slipper man så tristheden og utilfredsheden? For det første skal man lære sine følelser at kende og at sige til og fra. Man skal også gøre sig klart, at livet har den mening, man selv tillægger det. Det er ikke andre, men dig selv, du skal gøre glad.

 

Det kan også være afgørende at revurdere sine forestillinger om, hvad det lykkelige liv indebærer. Vær der, hvor du er, og mærk efter, om du kan lide at være der. Prøv at undgå at sammenligne dig med andre eller at forestille dig, hvad andre tænker om dine valg og dit liv. Det vigtige er, at du er glad.

bottom of page