top of page

Motivation

Motivation er et begreb, der særligt indenfor psykologien har været genstand for meget undersøgelse. Begrebet motivation er en samlebetegnelse for mulige forklaringer på menneskelig adfærd og handlinger. Med andre ord kan begrebet motivation oversættes til spørgsmålet om, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Hvilke faktorer har betydning for, hvad vi gør i vores hverdag, og hvorfor kan vi nogle gange være så umotiveret, at vi yder en minimal indsats eller måske slet ikke gør noget? Spørgsmål som disse er teorier om motivation optaget af at belyse, og vi ved i dag, at både psykologiske, fysiologiske og sociale processer influerer menneskers motivation.

 

Forskellige teoretiske retninger

Forskellige teorier indenfor psykologien har meget divergerende tilgange til forståelsen af motivation. Inden for den psykoanalytiske skole med Sigmund Freud som hovedteoretiker er det særligt menneskets drifter, herunder lyst og ulyst, der opfattes som kilden til menneskelige handlinger. Det vil sige, at vores drifter fører os til handling, og da drifterne er ubevidste for os, er det vanskeligt at få indsigt i vores egen motivation. Andre teoretikere som eksempelvis Abraham Maslow forklarer motivation ud fra en behovspyramide, hvor behovene i pyramidens nederste lag som søvn og føde skal være opfyldt, før mennesker kan stræbe og handle efter højere rangerende behov som anerkendelse, selvrespekt og selvrealisering. Et andet perspektiv på motivation ses indenfor den positive psykologi, hvor teoretikeren Mihaly Csiksentmihalyi opererer med begrebet 'flow', der henviser til, at mennesker, når vi arbejder med klare mål, der er i overensstemmelse og harmoni med vores evner, kan opleve en opslugthed, der gør, at vi engagerer os dybt i vores opgaver og dermed også føler os motiveret.

 

 

Hjælp til at øge motivationen?

Følelsen af at være umotiveret og ikke mene, at man får udrettet nok enten i privatlivet, på arbejdspladsen eller på studiet er noget, de fleste mennesker i perioder har oplevet. For nogle mennesker kan manglende motivation dog blive et så stort problem, at det bliver hæmmende for livsførelsen. En psykolog kan hjælpe med at genvinde motivationen, således at det bliver muligt at opnå de mål, vi sætter os i livet. Det kan enten være i forhold til eksempelvis at yde mere på arbejdet eller i hjemmet, men hjælp til motivation kan også være relevant i forhold til livsstilsændringer som eksempelvis øget motion, sundere kost og vægttab. Psykologen kan skabe rammerne til at øge motivationen ved blandt andet at hjælpe personen med at få øje på de elementer, der medfører den manglende motivation, opsætte konkrete målsætninger og kontinuerligt opstille realistiske delmål, således at det bliver muligt at opnå de mål, man ønsker.

 

Vil du vide mere?

 

Klik i boksen til højre for at læse mere om relaterede emner.

 

Klik her for at bestille tid hos en af vores psykologer, hvis du gerne vil have hjælp til at øge motivationen.

 

 

LÆS OGSÅ OM
bottom of page