top of page

Børneterapi

Mange forældre henvender sig, fordi de er bekymrede over, at deres børn viser tegn på mistrivsel.

 

Dette kan fx vise sig i form af tristhed, angstsymptomer eller adfærdsvanskeligheder. Flere og flere unge udviser desuden tegn på selvdestruktiv adfærd som at skære i sig selv eller ved at udvikle spiseforstyrrelser.

 

Børn og unges mistrivsel er ofte forårsaget af blandt andet lav tiltro til dem selv, svære relationer med deres nærmeste og/eller et massivt forventningspres fra omverden i forhold til hvad de skal præstere.

 

Hele familien bliver påvirket, når et barn eller en ung ikke fungerer, og det kan være svært for både barnet og forældrene, at håndtere de følelser der følger med. Ofte vil familien have svært ved at kunne relatere sig til hinanden på en god måde, samt at få brudt den uhensigtsmæssige adfærd.

 

Børnepsykolog, samtaler til børn, unge og forældre

Problemerne vil ofte opstå gradvist, og det er helt normalt, at forældre vil se tiden an, inden de søger psykolog. Hos PsyCare tilbyder vi rådgivning til forældre, som har behov for råd og vejledning i forhold til en konkret problemstilling. Der er ingen vanskeligheder som er for ’lette’ til at søge rådgivning.

 

PsyCare tilbyder også samtaleterapi til børn, unge og forældre, som er længerevarende forløb, der er kan afhjælpe sværere psykologiske problemstilling

 

En behandling vil altid starte med en session, hvor barnet eller den unge og mindst een forældre er tilstede. Der vil i løbet af sessionen blive taget stilling til det videre behandlingsforløb, som vil blive drøftet med forældrene.

 

Læs mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om forskellige emner med relevans for børnepsykologi.

 

Læs mere under "Psykologer" for at se, hvem der arbejder med børn.

 

 

bottom of page