top of page

Børn og unge med depression

Børn og depression

Depressive kvinders børn vil have en tilbøjelighed til at efterligne moderens depressive adfærd.

 

Et stigende antal børn og unge bliver ramt af depression. Mange kan ikke sætte ord på, hvilket gør det svært at stille diagnosen. Depression er noget af det mest plagsomme i tilværelsen. Især hos børn og unge kan tungsind, tristhed og kredsende tanker om sygdom/død få alvorlige konsekvenser for børnenes livskvalitet. Det er ofte tanker om at nogen de holder af, skal blive syge eller dø. De aner nemlig ikke selv, hvad der sker med dem. De oplever at være triste, tomme og stive indeni.

 

De kan blive mere opfarende og irriterede hvilket gør tristheden mindre tydelig. Børn kan også være mere angstfyldte end normalt og har svært ved adskillelse og gør sig mange bekymringer.

 

Hvis et barn bliver mobbet i skolen eller der bliver stillet krav som barnet ikke kan leve op til kan det være udløsende.

 

Unge og depression

Nogle depressive tilstande er arvelige men kan også skyldes svære konflikter i familien, problemer i skolen samt triste eller voldsomme hændelser i form af dødsfald, forældres skilsmisse, tab af venner eller flytning fra en by til en anden.

 

Unge som er perfektionistiske og stiller store krav til sig selv kan være mere udsatte.

 

Vil du vide mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om forskellige typer depression.

 

Få psykologhjælp. Start med at bestille tid her

 

 

bottom of page