top of page

Præstationsangst

Når vi står over for en opgave, hvor der forventes, at vi skal præstere eller præsentere, mærker mange mennesker indre reaktioner som fx tankemylder, lyst til at flygte, rysten på hænder og stemme, mindreværd, ubehag, frygten for at blive overvåget og nedvurderet samt en følelsesmæssig tvivl om, hvorvidt det, man kan og gør, er godt nok. Der er tale om angst, hvis tvivlen og frygten er ude af proportion med den reelle situation.

 

Angsten opleves ikke kun i selve situationen. Lang tid i forvejen kan den dukke op og fylde i vores sind, hvorved megen energi og ressourcer går til spilde.

 

Den tydelige forskel mellem de to former for angst er, at personer med præsentationsangst primært føler angsten, når de står over for en større gruppe af mennesker og skal holde et foredrag eller oplæg. Præstationsangst kan forekomme i flere forskellige livssituationer og er ikke nødvendigvis afhængig af antallet i en bestemt gruppe mennesker.

 

Behandlingen for både præstationsangst og præsentationsangst er kortvarige og effektive. I behandlingen, hvor angsten reduceres eller helt afhjælpes, arbejder psykologen og klienten med at udvide klientens mentale grænser, og det man kunne kalde personens tryghedszone.

 

Tryghedszonen bestemmes af flere forskellige omstændigheder – fx ens opvækst og opdragelse, egne forventninger og håb, og de sociale miljøer, man bevæger sig i i ens hverdag. Hvis en persons tryghedszone er reduceret, vil vedkommende være i et ”præstationsbur”, hvor grænsen for hvad man minimum og maximum skal præstere er blandet sammen. Terapi kan åbne op for en mere hensigtsmæssig overgang mellem disse grænser.

 

 

bottom of page