top of page

Tvangstanker – OCD

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder og er en psykiatrisk diagnose, som betegner tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

 

Der er lige mange mænd og kvinder, som får OCD, men den bryder oftest ud lidt tidligere hos mænd hos kvinder. Det er mest almindeligt, at lidelsen opstår i 6-15-årsalderen for mænd og 20-29-årsalderen for kvinder. Omkring halvdelen af alle, der får lidelsen, udvikler den i barndommen eller ungdomsårene.

 

OCD findes i mange sværhedsgrader, lige fra milde, lejlighedsvist forekommende tvangstanker/-handlinger, til en altoverskyggende tilstand, hvor stort set hele døgnet er domineret af lidelsen.

 

Tvangstanker er ord, billeder og idéer, der dukker op i sindet igen og igen på samme ensartede måde. Det er oftest et overdrevent behov for symmetri og orden, frygt for at skade sig selv og andre samt frygt for smitte eller kemikalier. Tankerne opleves oftest som pinefulde og svære at modstå.

 

Tvangshandlinger er ofte foranlediget af tvangstanker. Det er gentagne handlinger, som udføres på en ritualiseret måde for således at undgå en frygtet begivenhed. Det kan f.eks. dreje sig om overdreven hygiejne for at undgå smittekilder samt kontrol- og tælleritualer.

 

Personer med OCD ved, at både tvangstankerne og –handlingerne er overdrevne, men på grund af den konstante uro og angst, de har i kroppen, har de meget vanskeligt ved at bryde mønstrene, som virker angstreducerende.

 

Mange mennesker med OCD vil, som følge af deres angst, forsøge at undgå bestemte steder.

 

Selv om OCD betegnes som en kronisk lidelse, er behandlingsprognosen efterhånden ret god. Flere oplever at blive helt symptomfri i lange perioder af deres liv, mens de fleste kan få reduceret deres symptomer så meget, at de kan leve et ganske normalt liv.

 

Hos PsyCare behandler vi OCD med samtaleterapi. Denne vil typisk bestå i adfærdsterapi, hvor vi gradvist arbejder på at modstå tvangshandlingerne samt ritualerne. Alt efter individuelle behov vil vi enten gå langsomt frem, således at oplevelsen ikke bliver for angstfuld, eller vi vil konfrontere dig direkte med det, du har sværest ved.

 

 

bottom of page