top of page

Seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb er en bred betegnelse, der dækker over seksuelle handlinger begået af en person mod en anden person uden den udsattes samtykke, og hvor relationen mellem overgriber og den udsatte er ulige. Disse handlinger kan være kropslige og dækker over alt fra berøring til samleje. Handlingerne kan dog også være ikke-kropslige, hvilket betyder, at et seksuelt overgreb også kan bestå i, at et menneske blotter sig for den udsatte, viser porno eller på andre måder krænker den udsattes blufærdighed med seksuelle undertoner. 

 

Overgreb mod børn

Ved seksuelle overgreb mod børn er der tillige tale om en ujævnbyrdig relation, hvor den mindreårige i kraft af sin position som barn ikke har mulighed for at sige fra. Dette hænger sammen med, at barnet ofte ikke forstår handlingen eller misforstår den voksnes adfærd, hvorfor barnet ikke har mulighed for at samtykke. Den voksne udnytter således barnets tillid og krænker barnets integritet.

 

Voldsomme efterreaktioner

Et seksuelt overgreb er en voldsom hændelse, og det er normalt, at det udløser efterreaktioner. Overgrebet kan også udvikle sig til et traume, som kan have voldsomme konsekvenser, der strækker sig til en stor del af livet efter overgrebet. Seksuelle overgreb begået mod børn kan ofte påvirke barnet langt ind i voksenlivet, hvis den rette hjælp ikke modtages. Massiv skyldfølelse, mistrivsel, angst, ensomhed, depression og i værste fald tanker om selvmord er eksempler på mulige efterreaktioner på overgreb.

 

Varierende symptomer

Symptomer på seksuelle overgreb varierer typisk afhængigt af den udsattes alder. Meget små børn vil ofte udvise humørsvingninger, massiv gråd, mareridt, dissociationer, hvor det virker som om, at barnet ikke er til stede, samt en kontaktsøgen til andre, der ikke er selektiv og kritisk. Mellemstore børn udviser mange af de samme symptomer som små børn, men lavt selvværd, følelser af skam og skyld, apati og indadvendthed kan yderligere følge med. For teenagere vil depression, mistillid til omverdenen, fraværende identitetsfølelse og en øget skamfølelse ofte være mulige symptomer på et seksuelt overgreb. Der findes dog ikke helt entydige tegn og symptomer på, at et en person har været udsat for overgreb, og derfor er det nødvendigt at være meget opmærksom på, om barnet, den unge eller den voksne pludseligt ændrer adfærd.

 

Terapi kan bearbejde oplevelsen

Fordi den udsatte kan føle stor skyld og tænke, at det er enormt skamfuldt at have været udsat for et seksuelt overgreb, er der mange mennesker, der ikke kan fortælle andre om overgrebet, også selvom overgrebet har fundet sted mange år tilbage. Gennem terapi kan en psykolog hjælpe børn og voksne, der på et tidspunkt i livet har været udsat for seksuelt overgreb med at bearbejde oplevelsen og italesætte de tanker og følelser, der måske har været for svære at snakke om tidligere..

 

Har du brug for at tale med en psykolog så bestil tid her.

 

LÆS OGSÅ OM
bottom of page