top of page

Vold i parforholdet

Den norske psykolog og forsker Per Isdal har defineret 'partnervold' som 'enhver handling rettet mod en anden person, som gennem denne handling skader, smerter, skræmmer eller krænker, får den personen til at gøre noget mod sin vilje eller at holde op med gøre noget den vil'.

 

Hvorfor bliver man i et voldeligt forhold?

Volden kan have mange forskellige ansigter, men fælles for den er, at den overskrider landets love og normer. Det kan derfor for den udenforstående synes mærkeligt, at en person, der er udsat for vold i sit parforhold, ofte vælger at blive. Som pårørende er det dog meget vigtigt at forstå, at det ikke er så simpelt bare at gå. Et typisk scenarie er, at volden starter snigende – indledningsvis er den tit 'kun' psykisk, men som tiden går, udvikles den ofte til at blive både hyppigere og voldsommere. I denne proces er det meget nemt som voldsoffer at blive vant til hvad det er der foregår. Ens grænser rykkes simpelthen i takt med med den voldelige udvikling. Sandsynligvis bliver man også fortalt, at man selv er skyld i volden. Efter en voldsepisode er det også almindeligt, at voldsudøveren er meget kærlig og undskyldende. Derudover er det vigtigt at huske, at selv et voldeligt forhold indeholder kærlighed og forelskelse.

 

Vigtigt at få hjælp

Et seksuelt overgreb er en voldsom hændelse, og det er normalt, at det udløser efterreaktioner. Overgrebet kan også udvikle sig til et traume, som kan have voldsomme konsekvenser, der strækker sig til en stor del af livet efter overgrebet. Seksuelle overgreb begået mod børn kan ofte påvirke barnet langt ind i voksenlivet, hvis den rette hjælp ikke modtages. Massiv skyldfølelse, mistrivsel, angst, ensomhed, depression og i værste fald tanker om selvmord er eksempler på mulige efterreaktioner på overgreb.

 

Har du brug for at tale med en psykolog så bestil tid her.

 

LÆS OGSÅ OM
bottom of page