top of page

Selvværdsgruppe

Selvværd handler i bund og grund om det at føle, at man har ”ret til” at eksistere – at man er ok, sådan, som man er. Selvom oplevelsen af at være ok naturligt vil skifte med hvert unikt menneske, hvorfor det er svært konkret at sige, hvad ”højt selvværd” indebærer, kan en indikator på lavt selvværd være, at man har negative tanker om sig selv. Det kan fx være tanker som ”Jeg er for tyk”, ”Jeg duer ikke til noget” eller ”Andre gider mig ikke, fordi at jeg er uinteressant”.  Et lavt selvværd ytrer sig derfor tit i, at man ikke synes, at man er noget særligt. Nogle mennesker reagerer på dette ved at udvikle en så kaldt pleaser-adfærd, hvor andres behov bliver vigtigere end ens egne. Andre reagerer omvendt ved at blive meget udadvendte overfor andre for at kompensere for følelsen af ikke at slå til. En del mennesker oplever disse tanker, selvom de ydre rammer for ens liv tilsyneladende er i orden – måske er man rigtig god til sit arbejde, og måske har man også en dejlig familie. Dette kan forklares nærmere ved at skelne mellem ”selvværd” og ”selvtillid”. Hvor selvværd som nævnt handler om hvorvidt man synes, at man har ”ret til” at eksistere sådan som man er, handler selvtillid om det, man tror, at man er i stand til at præstere. Derfor kan man sagtens have høj selvtillid i forhold til ens evner og kompetencer, men samtidig have et grundlæggende lavt selvværd.

 

At arbejde med selvværd i gruppe

At arbejde med lavt selvværd handler derfor om at prøve at se sig selv med nye øjne. Det er en proces, som starter med at reflektere over en række ting: hvordan man forstår sig selv, hvad man værdsætter hos sig selv og andre, eventuelt hvordan man har opbygget dette billede. Måske har man tidligere i livet oplevet svigt, afvisning, kritik eller mangel på ros, varme og interesse? At arbejde med selvværd i en gruppe, i modsætning til individuel terapi, kan være gavnligt for nogle mennesker. I gruppeterapi får man mulighed for at spejle sig i andre menneskers lignende tanker og erfaringer, hvilket kan opleves som meget befriende. Samtidig får man udforsket, hvordan man forholder sig til andre mennesker, og gruppen giver også mulighed for at prøve at omgås andre på nye måder. Ofte vil nemlig oplevelsen af lavt selvværd være forbundet med utilfredsstillende relationer til andre mennesker.

 

Vil du vide mere

Kontakt os for at finde ud af, om et gruppeforløb er den rigtige løsning for dig, og høre om vi i øjeblikket har en gruppe, som er ved at starte op i nærheden af din bopæl.

LÆS OGSÅ OM
bottom of page