top of page

Overspisning

Overspisning kaldes på engelsk Binge Eating Disorder (BED). Ifølge Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade anslås det, at ca. 40.000 mennesker i Danmark lider af overspisning. Personer, der lider af overspisning, oplever perioder, hvor de ikke kan styre, hvad eller hvor meget de spise. Dette gør, at de har svært ved at stoppe med at spise, selvom de er mætte – og måske har været det længe. Personer, der lider af overspisning, vil ofte veksle mellem i perioder at spise langt mere, end de har brug for, og i andre perioder at gå på slankekure. Som resultat kan deres vægt svinge betydeligt. Ligesom personer, der lider af anoreksi eller bulimi, oplever personer, der lider af overspisning, at svære oplevelser og/eller følelser, såsom vrede, tristhed, sorg og længsel efter nærhed, kan undertrykkes og dæmpes, når der udelukkende fokuserer på maden. Forskellen er dog, at maden ikke undgås eller kontrolleres, som tilfældet er med anoreksi eller bulimi. Maden bliver i stedet en ven, som man kan søge hjælp hos, når følelserne bliver for uudholdelige. Overspisning bliver altså en måde at beskytte sig selv på, men er samtidig ofte forbundet med følelser af skam og skyld.

 

Hvorfor udvikler man overspisning?

Det er naturligt at tro, at en spiseforstyrrelse handler om mad, men det gør den faktisk ikke. En spiseforstyrrelse er en psykisk sygdom, som kommer til udtryk gennem forholdet til maden, men i virkeligheden handler om noget helt andet end mad. Nogle af de forhold, der kan være medvirkende årsag til udviklingen af en spiseforstyrrelse, er, når en person bliver udsat for en eller flere voldsomme og/eller traumatiske følelsesmæssig oplevelser, som fx et familiemedlems død eller en skilsmisse. En spiseforstyrrelse kan også hænge sammen med, at en person i længere tid har levet under forhold, som forårsager stor følelsesmæssig smerte - som for eksempel opvækst i en alkoholisk familie, eller seksuelle eller psykiske overgreb. Det er dog vigtigt at understrege, at der findes mange andre årsager til, at personer udvikler en spiseforstyrrelse end dem, der er nævnt her. Alle former for oplevelser og følelser, som opfattes som smertefulde og uhåndterbare kan være med til, at personer udvikler en spiseforstyrrelse.

 

Symptomer på overspisning

Det mest tydelige tegn på, at en person måske lider af overspisning, er enten overvægt eller store udsving i hendes eller hans vægt. Derudover vil personer, der lider af overspisning, ofte have kaotiske spisemønstre, ingen faste måltider, og de vil ofte spise alene, da de skammer sig over overspisningerne.

 

Behandlingsprognose

Behandling fører ifølge Sundhedsstyrelsen til, at overspisningsepisoderne på kort sigt reduceres hos 60-90 % af de personer, der går i behandling. Men desværre søger personer, der lider af overspisning, sjældent hjælp, og de har ofte gået med lidelsen i mange år. Dette kan bl.a. skyldes, at overspisning stadig er en overset spiseforstyrrelse sammenlignet med anoreksi og bulimi, og mange ved derfor ikke, at de lider af en spiseforstyrrelse.

 

Læs mere under psykologer for at se, hos hvem af vores psykologer du kan få hjælp til spiseforstyrrelsen.

bottom of page