top of page

ADHD hjælp til voksne

PsyCare tilbyder hjælp og støttende samtaler til voksne personer, der er diagnosticeret med ADHD. Vi tilbyder ADHD-coaching og støttesamtaler samt vejledning til pårørende.

 

ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hvilket betyder forstyrrelse i opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Mange forbinder ADHD med børn, men de senest år er det blevet klart at problemerne ikke overvindes i barndommen, men bare får et andet udtryk i voksenalderen. Et eksempel kan være, at motorisk uro skifter fra at være meget tydelig for omgivelserne til at være en indre uro og rastløshedsfølelse.

 

Voksne med ADHD kan have svært ved at klare de daglige gøremål og kan klare sig bedre, hvis de lærer mestringsstrategier, der kompenserer for deres vanskeligheder.

 

De vanskeligheder voksne med ADHD slås med i hverdagen er meget individuelle. Derfor er det meget vigtigt, at den enkelte får en individuel tilrettelagt behandling og støtte, der er tilpasset omgivelserne.

 

Særligt for kvinder og ADHD

Symptomerne hos kvinder er anderledes end hos mænd. De har ofte ikke haft adfærdsproblemer og indlæringsvanskeligheder i samme grad som mændene og kun få har været hyperaktive som børn.

 

De typiske træk for kvinder med ADHD, da de var børn:

 

•  Sky, indadvendte og drømmende

•  Glemsomme rodede og ineffektive

•  Overfølsomme for kritik

•  Ivrige efter at gøre alle tilpas

•  Lavt selvværd

•  Konfliktsky

•  Bange for at fylde for meget

 

Ofte ses studieperioder med meget rod i tingene, uafsluttede uddannelser og en følelse af meget spildtid og dovenskab. Humøret kan skifte meget hurtigt og ofte ses periodevis depression. Hos kvinder ses ofte en meget skamfuld følelse af ikke at kunne mestre – f.eks. daglige gøremål som hygiejne, indkøb, rengøring, tøjvask og madlavning. Der er mange forsøg på at planlægge og strukturere hverdagen – og oftest mislykkes de, fordi det kan være  meget svært at få handlingen udført.

 

Nogle har god effekt af medicin, som kan mindske nogen af kernesymptomerne ved ADHD. Voksne med ADHD har imidlertid ofte haft et problematisk liv med eksempelvis mange nederlag, skuffelser og frustrationer, og der kan være følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale følger samt uhensigtsmæssige mestringsstrategier, som medicinen ikke uden videre ændrer på.

 

En individuel tilpasset behandling, som kombinerer medicin og psykosocial indsats vil ofte have den bedste virkning.  Elementer, der kan indgå i en behandling af ADHD hos voksne:

 

•  Psykoedukation

•  Viden til pårørende

•  Terapeutisk behandling

•  Indlæring og hjælp til planlægning af mestringsstrategier

•  Medicinsk behandling – herunder behandling af misbrug

 

Målet med behandlingen er at opøve konkrete praktiske færdigheder, der tager udgangspunkt i deres egne vanskeligheder i hverdagen.

 

Læs mere

Klik i boksen til højre for at læse mere om ADHD og hvad du kan gøre ved det.

Bestil tid med det samme her.

 

 

bottom of page