top of page

Michala Schmidt

Terapiområder:
 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Depression

 • › Dødsfald

 • › Fobier

 • › Forældre coaching

 • › Job coaching

 • › Kriser

 • › Kronisk sygdom

 • › Kærlighedslivet

 • › Leder coaching

 • › Pårørende

 • › Relationelle problemer

 • › Sammenbragte familier

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg

 • › Stress

 • › Traumer

 • › Ulykker

 • › Unge coaching

 

 

 

 

Terapiformer:
Aldersgrupper:
 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 

 

 • Voksne

 • Unge

 • Børn

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 • Kan yde terapi med brug af tolk

 

Særligt kendskab til:

Stress

Traumer

Livsovergange

Angst 

Depression 

Kriser

Kærlighedstab

Arbejdsmæssige problemstillinger

Relationer

Særlige klientgrupper:

› Personer med få intellektuelle ressourcer (ikke udviklingshæmmede)

› Flygtninge og personer med anden etnisk baggrund

› Kvinder fra krisecentre og børn

 

 

 

Terapiformer:

› Jeg er bredt funderet, og finder den form, der passer til den enkelte. Jeg benytter mig af systemisk og narrativ terapi, eksistentiel terapi, kognitiv terapi, hypnoterapi, mindfulness, NARM (neuroaffektiv relationsmodel) og SE (somatic experience). 

› Gennem samtalen finder vi nye handlemuligheder og perspektiver på en fastlåst situation, udfra dine ressourcer og værdier. 

› Hvor det er relevant, arbejder jeg med kroppen, bl.a. ved brug af små meditationer, mindfulness og afspænding. 

Klinik:

Suomisvej 2, st. th.

1927 Frederiksberg

Priser:

Individuel: 1200 kr. 

Par (90 min): 1800 kr. 

Baggrund:
Efteruddannelse:

› Uddannet psykolog fra Københavns Universitet  1989.

› Autoriseret psykolog af psykolognævnet i 1994.

› Medlem af Dansk Psykolog Forening. 

 

 

Erhvervserfaring:

› Uddannet specialist i psykoterapi og arbejds- organisationsudvikling. 

› Godkendt supervisor og uddannet og certificeret mindfulness instruktør. 

› Yderligere videreuddannet indenfor narrativ terapi og NARM (neuroaffektiv relationsmodel), Compassion Fokuseret Terapi og hypnose. 

 

 

› Har siden 1989 haft forskellige ansættelser, bl.a. 20 år hos Incita (Revacentret Kbh) med revalidering og arbejdsprøvning. 

› Har arbejdet på psykiatrisk børneafdeling, på krisecentret Danner for voldsramte kvinder, og hos Aidslinjen. 

› Sideløbende psykologisk klinik indtil 2005, hvor jeg blev fuldtidspraktiserende. 

 

› Har oparbejdet en bred erfaring med mennesker i krise, såvel fysisk som psykisk, traumer, stress og sårbarhed.

 

bottom of page