top of page

Christina Blumensaat

Terapiområder:
 • › Alvorlig sygdom

 • › Angst 

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Jalousi

 • › Konflikter

 • › OCD

 • › Overgreb

 • › PTSD

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Svigt

 • › Traumer

 • › Vold

Terapiformer:
 • Individuel terapi

 

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Unge fra 15 år

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 

Særligt kendskab til:

› Jeg har særligt kendskab til behandling af stress, angst, depression og traumer. 

Terapiformer:

› Jeg er inspireret af flere tankesæt indenfor psykologien og tilstræber grundlæggende at tilpasse mine metoder efter klienternes problemstillinger og behov. 

› Jeg arbejder som oftest med afsæt i kognitiv adfærdsterapi og henter bl.a. inspiration fra 3. bølge indenfor denne tilgang i form af Acceptance and Commitment Therapy og Mindfulness. 

 

 

Klinik:

Dytmærsken 8, 1. sal.

8900 Randers C

Priser:

Individuel: 925 kr. 

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i år 2004

› Autoriseret i år 2008. 

› Medlem af Dansk Psykolog Forening og EMDR Danmark.

 

 

Efteruddannelse:

› Jeg er certificeret EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapeut, hvilket er en metode til behandling af traumer. 

› Yderligere har jeg gennemgået en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. 

› Jeg prioriterer min faglige udvikling højt og deltager løbende i supervision og kurser, hvor jeg kan hente inspiration og tilegne mig ny viden samt styrke mine kompetencer. 

› Aktuelt er jeg i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi. 

 

 

Erhvervserfaring:

› Jeg har været ansat i distrikspsykiatrien gennem 10 år og har således en bred erfaring indenfor- og kendskab til mange psykiske tilstande. 

› Jeg har dertil været ansat i en konsulentvirksomhed med arbejdsopgaver omhandlende det psykiske arbejdsmiljø. 

› Siden primo 2016 har jeg arbejdet som selvstændig privatpraktiserende psykolog på fuld tid. 

 

bottom of page