top of page

Birgitte Kleis Schmidt

Terapiområder:
 • › Angst

 • › Afhængighed

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Misbrug

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › OCD        

 • › Overgreb

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Traume/PTSD

 • › Vrede

 • › Vold

 • › Svigt

 • › Jalousi

Terapiformer:
 • Individuel terapi

 • Parterapi

 • Gruppeterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn (fra 9 år og op)

 

Sprog:
 • Dansk

 • Svensk 

 • Norsk

Særlige klientgrupper:
› I mit tidligere arbejde som gymnasielærer, har jeg stor erfaring med at arbejde med unge mennesker og de problemstillinger, der ofte kan følge med overgangen til voksenlivet såsom angst, nedtrykthed, selvværdsproblemer, præstationsangst, stress og ensomhed. 
› Jeg har i hele min karriere interesseret mig meget for behandling af stress, hvorved jeg særligt i mit arbejde som psykolog for Matzaus erhvervspsykologer, samt i min efteruddannelse indenfor stresshåndtering, har opnået erfaring med behandling af stressrelaterede problemstillinger. 
› Derudover har jeg i mit arbejde hos Rusmiddelrådgivningen Rudersdal Kommune fået et solidt fundament indenfor behandling af klienter med misbrugstendenser. 
Særligt kendskab til:

› Som udgangspunkt målretter jeg behandlingsforløbet i forhold til den enkelte klient og hans/hendes problemstillinger. 

Jeg er særligt uddannet indenfor følgende: 

 • Stressbehandling

 • Kognitiv terapi

 • Psykodynamisk psykoterapi

 • Metakognitiv terapi

› Ved terapien arbejder jeg normalvist med vækst og udvikling eller omkring en mere specifik afgrænset problemstilling. 

Terapiformer:

›  Jeg arbejder ud fra den kognitive metode, metakognitive metode og psykodynamiske. 

› Jeg møder altid den enkelte klient, der, hvor han/hun nu engang er, og jeg har en varm og humoristisk tilgang til det terapeutiske forløb. 

 

 

 

Birgitte_Kleis_Schmidt_001_color.jpg
Klinik:

Charlottenlund Stationsplads 2

2920 Charlottenlund

Priser:

Individuel (60 min.): 985 kr. 

Par (60 min.): 1495 kr.

Baggrund:

› Uddannet fra Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet 

› Færdiguddannet psykolog i 2004.

› Autoriseret psykolog i 2013

› Certificeret stresscoach fra Matzau Erhvervspsykologer

› Etårige Proceskonsulentuddannelse fra Green & Andersen

 

Efteruddannelse:

› Kursus "Introduktion til ACT"

› Kursus i nyeste stressforskning

› Kursus i screening af diagnoser

› 5-dages kursus i Familieterapi og Den Motiverende samtale med Birgit Trembacz. 

› Kusus om skam og skyld. 

 

Erhvervserfaring:

2015 - : Konsulent, Psykolog Mette Holm

2012-2014: Gruppeterapeut, Rusmiddelrådgivningen Rudersdalkommune

2009-2012: Erhvervspsykolog, Matzau Erhvervspsykologer

2008 - : Selvstændig med eget firma. BKS-psykologer.

2007-2009: Psykolog, Wattergruppen, Kognitiv psykologcenter

2006-2007: Erhvervspsykolog, Maul A/S

2002-2003: Praktikant Green & Andersen erhvervspsykolog

1992-2005: Adjunk, Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

bottom of page