top of page

Allan Chang

Terapiområder:
Terapiformer:
 • › ADHD

 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Anoreksi

 • › Bulimi

 • › Børn

 • › Børneopdragelse

 • › Coaching

 • › Depression

 • › Eksamensangst

 • › Familie til en handicappet

 • › Fobier

 • › Forhold til andre

 • › Forældrerollen

 • › Handicap problematikker

 • › Identitetskriser

 • › Identitet

 • › Jalousi

 • › Kommunikation

 • › Karriereovervejelser

 • › Konfliktbearbejdning

 • › Konfliktløsning

 • › Konfliktmægling

 • › Kompetenceafklaring

 • › Kritisk sygdom

 • › Kronisk sygdom

 • › Kærestesorger

 • › Krisesamtaler

 • › Ludomani

 • › Livskriser

 • › Leder coaching

 • › Lederudvikling

 • Voksne

 • Børn og unge fra ca. 5 år

 

 • › Lettere afhængighedsproblemer

 • › Lettere OCD problematik

 • › Misbrug

 • › Mobning

 • › Overgreb

 • › OCD

 • › Parforholdsproblemer

 • › Personligcoaching

 • › Personligudvikling

 • › Selværd

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Skilsmisse

 • › Svigt

 • › Sammenbragtefamilier

 • › Seniorer

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Selvmordsproblematik

 • › Supervision af andre faggrupper

 • › Supervision

 • › Samlivsproblemer

 • › Seksualitet

 • › Tristhed

 • › Traumer

 • › Teamsamarbejde

 • › Unge

 • › Utroskab

 • › Udbrændthed

 • › Voksne

 • › Vægttab

 

 

 

 

Terapiformer: 

› Systemiske og narrative terapi metoder

› Kognitive terapi metoder

› Eksistentielle terapi metoder

 

Særligt kendskab til:

› Personlig udvikling med fokus på styrkelse af selvværd og selvtillid

› Stress/udbrændthed

› Arbejdsmæssige udfordringer

› Kriser og traumer (dødsfald, ulykker, sygdom, overgreb)

› Sorg (narrativt sorgarbejde efter dødsfald for kortere eller længere tid siden)

› Sorg over brud i parforhold/skilmisse

› Overvejelser vedrørende brud i parforhold/skilsmisse (tvivl)

› Kommunikation og konflikthåndtering (i parhold såvel som andre relationer)

› Vrede

› Jalousi

› Parforholdsproblemstillinger

› Sammenbragte familier

› Eksistentielle spørgsmål

› Afhængighed (alkohol, internet afhængighed m.fl.)

› Pårørende til en afhængig

› Tristhed

› Depression

› Personlig udvikling med fokus på relationelle og kontekstuelle forholds betydning

› Angst (social angst, præstationsangst m.fl.) og OCD

› Spiseforstyrrelser

› Overvægt

 

Aldersgrupper:
 • › Individuel terapi

 • › Grupperterapi

 • › Parterapi

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 

Klinik:

Skarøgade 7 st.
2100 København Ø

Priser:

Individuel (60 min.): 1200 kr

Par (60 min.): 1350 kr

Familie (60 min.): 1350 kr

Baggrund:

Uddannet psykolog fra Københavns Universitet 2000 med speciale indenfor klinisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi. Autorisation fra Psykolognævnet 2007. Er medlem af Dansk Psykologforening og Selskab for organisationspsykologi.

Efteruddannelse:

Jeg har løbende prioriteret at efteruddanne mig inden for det terapeutiske og organisationspsykologiske felt. Senest har jeg taget uddannelser inden for eksistentiel psykologi og mindfullness, ligesom jeg har taget en to-årig uddannelse i kreativitet og kompleksitet. Jeg holder mig bredt opdateret inden for psykologien ved at deltage i konferencer og master-klasser enten i Danmark eller i udlandet. Jeg er medlem af to supervisionsgrupper.

Erhvervserfaring:

Jeg har bred erfaring fra arbejdsmarkedet. Først som medarbejder og leder, og fra 2000 som psykolog. Jeg har arbejdet som ekstern psykologisk konsulent i en lang række offentlige og private virksomheder, som karriererådgiver og som HR Partner med ansvar for ledelses- og organisationsudvikling. Siden 2004 har jeg været privat praktiserende psykolog i eget firma 'for a change',  hvor jeg både arbejder med privatpersoner og firmaer.

 

 

bottom of page