top of page

Allan Chang

Terapiområder:
Terapiformer:
 • › ADHD

 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Anoreksi

 • › Bulimi

 • › Børn

 • › Børneopdragelse

 • › Coaching

 • › Depression

 • › Eksamensangst

 • › Familie til en handicappet

 • › Fobier

 • › Forhold til andre

 • › Forældrerollen

 • › Handicap problematikker

 • › Identitetskriser

 • › Identitet

 • › Jalousi

 • › Kommunikation

 • › Karriereovervejelser

 • › Konfliktbearbejdning

 • › Konfliktløsning

 • › Konfliktmægling

 • › Kompetenceafklaring

 • › Kritisk sygdom

 • › Kronisk sygdom

 • › Kærestesorger

 • › Krisesamtaler

 • › Ludomani

 • › Livskriser

 • › Leder coaching

 • › Lederudvikling

 • Voksne

 • Børn og unge fra ca. 5 år

 

 • › Lettere afhængighedsproblemer

 • › Lettere OCD problematik

 • › Misbrug

 • › Mobning

 • › Overgreb

 • › OCD

 • › Parforholdsproblemer

 • › Personligcoaching

 • › Personligudvikling

 • › Selværd

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Skilsmisse

 • › Svigt

 • › Sammenbragtefamilier

 • › Seniorer

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Selvmordsproblematik

 • › Supervision af andre faggrupper

 • › Supervision

 • › Samlivsproblemer

 • › Seksualitet

 • › Tristhed

 • › Traumer

 • › Teamsamarbejde

 • › Unge

 • › Utroskab

 • › Udbrændthed

 • › Voksne

 • › Vægttab

 

 

 

 

Terapiformer: 

› Systemiske og narrative terapi metoder

› Kognitive terapi metoder

› Eksistentielle terapi metoder

 

Særligt kendskab til:

› Personlig udvikling med fokus på styrkelse af selvværd og selvtillid

› Stress/udbrændthed

› Arbejdsmæssige udfordringer

› Kriser og traumer (dødsfald, ulykker, sygdom, overgreb)

› Sorg (narrativt sorgarbejde efter dødsfald for kortere eller længere tid siden)

› Sorg over brud i parforhold/skilmisse

› Overvejelser vedrørende brud i parforhold/skilsmisse (tvivl)

› Kommunikation og konflikthåndtering (i parhold såvel som andre relationer)

› Vrede

› Jalousi

› Parforholdsproblemstillinger

› Sammenbragte familier

› Eksistentielle spørgsmål

› Afhængighed (alkohol, internet afhængighed m.fl.)

› Pårørende til en afhængig

› Tristhed

› Depression

› Personlig udvikling med fokus på relationelle og kontekstuelle forholds betydning

› Angst (social angst, præstationsangst m.fl.) og OCD

› Spiseforstyrrelser

› Overvægt

 

Aldersgrupper:
 • › Individuel terapi

 • › Grupperterapi

 • › Parterapi

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 

Klinik:

Skarøgade 7 st.
2100 København Ø

Priser:

Individuel (60 min.): 1200 kr

Par (60 min.): 1350 kr

Familie (60 min.): 1350 kr

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Københavns Universitet 2000 med speciale indenfor klinisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi.

› Autorisation fra Psykolognævnet 2007.

› Medlem af Dansk Psykologforening og Selskab for organisationspsykologi.

Efteruddannelse:

› Jeg har løbende prioriteret at efteruddanne mig inden for det terapeutiske og organisationspsykologiske felt. 

› Senest har jeg taget uddannelser inden for eksistentiel psykologi og mindfullness, ligesom jeg har taget en to-årig uddannelse i kreativitet og kompleksitet.

› Jeg holder mig bredt opdateret inden for psykologien ved at deltage i konferencer og master-klasser enten i Danmark eller i udlandet.

› Jeg er medlem af to supervisionsgrupper.

Erhvervserfaring:

› Jeg har bred erfaring fra arbejdsmarkedet. Først som medarbejder og leder, og fra 2000 som psykolog.

› Jeg har arbejdet som ekstern psykologisk konsulent i en lang række offentlige og private virksomheder, som karriererådgiver og som HR Partner med ansvar for ledelses- og organisationsudvikling.

› Siden 2004 har jeg været privat praktiserende psykolog i eget firma 'for a change',  hvor jeg både arbejder med privatpersoner og firmaer.

 

 

bottom of page