top of page

Sefika Arpaci Dehn

Terapiområder:
 • › OCD

 • › Overgreb

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Sorg og krise

 • › Stress/udbrændthed

 • › Svigt

 • › Særlig sensitivitet

 • › Traume (akutte eller PTSD)

 • › Incest

 • › Vrede

 • › Vold

 

 

 

 

 • › Afhængighed (rusmidler, alkohol, spil, mad, sex etc.)

 • › Alvorlig sygdom

 • › Angst (fx panikangst, fobier og OCD)

 • › Autismespektrumforstyrrelser

 • › Belastningstilstande

 • › Bipolar affektiv lidelse

 • › Depression

 • › Familieproblematikker

 • › Fobier

 • › Jalousi

 • › Konflikter

 • › Konfliktmægling

 • › Krisesamtaler

 • › Misbrug (rusmidler, alkohol, spil, mad, sex etc.)

 • › Mobning

 • › Motivation

Terapiformer:
 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 • › Famileterapi

 • › Gruppeterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Unge 

 • Børn op til 12 år med forældre

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 • Tyrkisk

Særligt kendskab til:

› Krise og traumer

› Angst​, OCD

› Depression

› Traumatiske oplevelser (livstruende begivenheder, overfald, voldtægt, dødsfald, fyring etc.) 

› Asperger (autismespektrumforstyrrelser)

› Spiseforstyrrelser

 

Særlige klient-grupper:

​› Angst og nervøse tilstande, OCD, overbekymrede (generaliseret angst)
› Depressive og bipolare
› Traumeklienter
› Klienter indenfor autismespektret og deres pårørende
› Klienter med tilpasningsreaktioner, stress-tilstande

 

Terapimetoder:

› Arbejder ud fra kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), prolonged exposure, psykodynamiske og systemtiske metoder.

 

 

Klinik:

Bredgade 45, 1. sal

7400 Herning

Priser:

Individuel: 1000 kr. (55 min.)

Par/familieterapi: 1500 kr. (90 min.)

Baggrund:

› Uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 2000

› Autoriseret i 2007.

› Speciale i behandling af angst og depression.

›  Uddannet psykotraumatolog.

Efteruddannelse:

› Efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi fra Risskov og i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Erhvervserfaring:

› Har arbejdet som klinisk psykolog i hospitalspsykiatrien i over 15 år. Forud haft kortere ansættelse som skolepsykolog i PPR og som neuropsykolog på Vejlefjord Neuropsykologisk Center.  

› Krisepsykolog i hhv. Region Midt og Region Syd's regionale kriseberedskabs-korps og forestået krise/defusionsforløb for akutte krisesager både på sygehus-afdelingens sengeafsnit, f.eks. ved overfald på plejepersonalet og ved andre kriser/traumer ved større ulykker.

› Ved siden af mit faste arbejde i psykiatrien været tilknyttet private firmaer som krisepsykolog. Tillige haft konsulent-opgaver for kommuner med familie-samtaler i akutte/traumesager.

› Jeg har arbejdet i et sub-team parallelt med Traumeteam på psykiatrisk afdeling i Holstebro/Herning, hvor vi i et tvær-fagligt team af psykologer/psykiatere/ socialrådgivere lavede systemisk terapi med familier og/eller par.

› Ved siden af mit faste fuldtidsarbejde i psykiatrien jeg været konsulent for diverse private Krisekorps-firmaer, som bijob siden 2011. 

bottom of page