top of page

Rikke Mørup

 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Anoreksi

 • › Bulimi

 • › Børneopdragelse

 • › Depression

 • › Eksamensangst

 • › Fobier

 • › Forhold til andre

 • › Forældrerollen

 • › Identitetskriser

 • › Identitet

 • › Jalousi

 • › Kommunikation

 • › Karriereovervejelser

 • › Konfliktløsning

 • › Konfliktmægling

 • › Kritisk sygdom

 • › Kronisk sygdom

 • › Kærestesorger

 • › Krisesamtaler

 • › Ludomani

 • › Livskriser

 • › Lettere afhængighedsproblemer

 

 • › Individuel terapi

 • › Grupperterapi

 • › Parterapi

 

 

Terapiområder:
 • › Misbrug

 • › Mobning

 • › Overgreb

 • › OCD

 • › Personlig udvikling

 • › Selværd

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Skilsmisse

 • › Svigt

 • › Sammenbragte familier

 • › Seniorer

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Selvmordsproblematik

 • › Supervision af andre faggrupper

 • › Samlivsproblemer

 • › Tristhed

 • › Traumer

 • › Teamsamarbejde

 • › Unge

 • › Utroskab

 • › Udbrændthed

 • › Voksne

 • › Vægttab

Terapiformer:

› Systemiske og narrative terapimetoder

› Kognitive terapimetoder

› Eksistentielle terapimetoder

 

Særligt kendskab til:

› Personlig udvikling med fokus på styrkelse af selvværd og selvtillid

› Stress/udbrændthed

› Arbejdsmæssige udfordringer

› Kriser og traumer (dødsfald, ulykker, sygdom, overgreb)

› Sorg (narrativt sorgarbejde efter dødsfald for kortere eller længere tid siden)

› Sorg over brud i parforhold/skilmisse

› Overvejelser vedrørende brud i parforhold/skilsmisse (tvivl)

› Kommunikation og konflikthåndtering (i parhold såvel som andre relationer)

› Vrede

› Jalousi

› Parforholdsproblemstillinger

› Sammenbragte familier

› Eksistentielle spørgsmål

› Afhængheder (alkohol, internet afhængighed m.fl.)

› Pårørende til en afhængig

› Tristhed

› Depression

› Personlig udvikling med fokus på relationelle og kontekstuelle forholds betydning

› Angst (social angst, præstationsangst m.fl.) og OCD

› Spiseforstyrrelser

› Overvægt

 

 

Terapiformer:
Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Unge fra ca. 13 år

 

Sprog:
 • Dansk

 

Klinik:

Åboulevard 5, 2. sal

1635 København V

Priser:

Individuel: 995 kr

Par (75 min.): 1195 kr

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Københavns Universitet (cand. psych.) i 2004.

› Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2009.

› I gang med at specialisere mig i psykoterapi på voksenområdet.

Efteruddannelse:

› 2-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ psykoterapi fra Inpraxis.

› Efteruddannelse i eksistentiel psykoterapi v/ Vibe Strøier.

› Har deltaget og deltager fortsat i en række supervisionsforløb og kurser indenfor systemisk og narrativ tilgang samt kognitiv tilgang m.fl., der omhandler en bred vifte af emner.

Erhvervserfaring:

› Har arbejdet som privatpraktiserende psykolog siden 2006.

› Har tidligere haft studiearbejde indenfor ungeområdet, psykiatrien, frivillig rådgivning samt forskning i tilknytning til universitetet.

 

 

bottom of page