top of page

Rie Marina Møller

Terapiområder:
 • › ADHD

 • › Alkoholafhængighed & -misbrug

 • › Angst

 • › Autisme Spektrum Forstyrrelser

 • › Depression

 • › Konflikthåndtering

 • › Kritisk sygdom

 • › Kronisk sygdom

 • › Jalousi

 • › Livskriser

 • › Mestring

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › Overgreb

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Pårørende til alkoholikere

 • › Selvmordstanker & -forsøg

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg & krise

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Stress

 • › Svigt

 • › Vrede

 • › Vold

Særligt kendskab til:

Angst, depression, familiebehandling, kronisk sygdom, livskriser, mestring, parforholdsproblematikker, pårørende til alkoholikere, skilsmisse, stress, sorg og krise samt terapi med børn.

 

 

Terapiformer:

Mit teoretisk fundament er Kognitiv Adfærdsterapi (KAT).

Derudover anvendes det evidensbaserede samarbejds- og evalueringsværktøj Feedback Informed Treatment (FIT) for at tilpasse konsultationen bedst muligt til klientens ønsker og behov.

 

 

Terapiformer:
 • Individuelterapi

 • Parterapi

 • Familieterapi

 

 

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn og unge fra 8 år

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 

Klinik:

Pr. 18. juni 2021:

Strandvejen 10, 2.th.,
2100 København Ø.

Priser:

Individuel (45 min): 1100 kr.

Par (45 min min): 1300 kr. 

Par (60 min): 1500 kr.

Familie/grupper maks. 5 personer (60 min): 1500 kr.

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) i 2003.

› Autoriseret af Psykolognævnet i 2006.

› Specialist i Klinisk psykologi 2016.

 

 

Efteruddannelse:

› Jeg er Specialist i Klinisk Psykologi.

› Jeg har en 2-årig i uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi på børne- og ungdomsområdet.

› Jeg har løbende taget efteruddannelser godkendt af Dansk Psykolog Forening på specialistniveau, der indebærer: Metakognitiv terapi til børn med GAD 2019, Efteruddannelse i Psykotraumatologi 2019, Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer 2019 samt Kursus i spiseforstyrrelser 2018.

 

Erhvervserfaring:

Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2015.

Som psykolog i 17 år har jeg oparbejdet en solid klinisk erfaring med psykoterapi indenfor et bredt spektrum af psykologiske-, psykosociale- og psykiatriske problemstillinger. Jeg har 13 års erhvervserfaring fra 3 kommuner: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Ballerup;  Center for Krisecentre, København samt Center for Social Service, Egedal.

 

bottom of page