top of page

Ravnhild Reinsdottir

Terapiområder:
 • Afhængighed

 • Angst

 • Depression

 • Fobier

 • Konflikter

 • Mobning

 • Motivation

 • OCD

 • Overgreb

 • Parforholdsproblematikker

 • Selvmordsproblematikker

 • Selvskade

 • Selvtillid

 • Selvværd

 • Skilsmisse

 • Sorg og krise

 • Stress

 • Traume / PTSD

 • Vrede

 • Alvorlig sygdom

 • Vold

 • Svigt

 • Jalousi

 • Incest

Terapiformer:
 • Individuel terapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Unge fra 14 år

 

Sprog:
 • Dansk

 • Islandsk

Særligt kendskab til:

Jeg har særlig interesse og stor erfaring med behandling af angstlidelser som socialangst, sygdomsangst, panikangst og OCD, samt selvværdsproblematikker. Usikkerhed om sig selv og frygt for at begå fejl kombineret med høje krav og forventninger til sig selv er ofte årsag til, at man døjer med eksamens- eller præstationsangst som er en del af socialangst. Angsten kan være meget styrende og være med til at hæmme mennesker i at kunne leve det liv som de ønsker.
 
Desuden har jeg stor erfaring med behandling af stress, depression, livskrise og traumer.
 
Derudover vil jeg også fremhæve at jeg har stor interesse og erfaring med behandling af Misofoni som betyder ”had for lyde”. Det er en lidelse, hvor bestemte lyde skabt af andre mennesker, (nogle gange også visuelle stimuli) udløser en stærk fysisk og følelsesmæssig reaktion hos personen. Det kan være lyde som smasken, snøften, synken og vejrtrækning. For de personer som lider af Misofoni gælder det samme som ved andre psykiske lidelser, at symptomerne skal være så generende, at det påvirker ens livskvalitet negativt. F.eks. at det giver problemer i samvær med andre mennesker, går udover ens studieaktivitet, arbejdsevne eller lignende. 


Jeg har ligeledes erfaring med behandling af Tourette syndrom (tics). 
 
Som erfaren psykolog kan jeg hjælpe dig med at håndtere dine personlige problemer og genvinde den psykiske balance og forbedre livskvaliteten i dagligdagen. I mit møde med dig lægger jeg vægt på, at du føler dig tryg i vores samarbejde, hvor du oplever dig mødt med respekt og nysgerrighed til at vi kan få et præcist billede af hvad du kæmper med i dit liv. Jeg er omsorgsfuld som menneske og du vil blive mødt med empati og varme. Det er vigtigt for mig at bidrage til menneskers udvikling og at bevæge dem derhen, hvor de kan være den person, de selv ønsker at være og leve det liv, de ønsker.

Terapiformer:

Jeg arbejder eklektisk, hvilket vil sige, at behandlingen tilrettelægges, så det passer netop
til dig. Kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT),  Medfølelsesfokuseret terapi (CFT), Emotionsfokuseret terapi (EFT) og mindfulness er mine primære teoretiske og metodiske tilgange til en bred vifte af vanskeligheder. Jeg er også inspireret af Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og Intensiv Psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP).

 

 

 

billede til hjemmesiden Ravnhild Reinsdo
Klinik:

Mejlgade 48 B, 1.tv

8000 Aarhus C

Priser:

Individuel (60 min.): 1010,- kr. 

Baggrund:

Færdiguddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005.

Autoriseret i 2010 ved Psykolognævnet

Efteruddannelse:

Jeg har løbende supervision

 

Jeg har relevante kurser indenfor det psykologiske spektrum. Specielt indenfor angstlidelser, stressproblematik, depression og forskellige
terapi retninger.

 

Min efterudannelse består blandt andet af:

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT),  Compassion Fokuseret Terapi (CFT), emotions-fokuseret terapi (EFT), Intensiv Psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og Systemisk og narrativ tilgang.

Erhvervserfaring:

Jeg har været ansat i 7 år som psykolog i
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).


Jeg har været ansat i Psykiatrien i klinik for børn og unge med depression og angst i 2 år.


Jeg har arbejdet i voksenpsykiatrien i 1,5 år, hvor jeg har behandlet og udredt klienter med en bred vifte af psykiatriske problemstillinger f.eks. angst, OCD, PTSD og skizofreni.


Jeg har været ansat i privat klinik i godt
3 år som klinisk psykolog, hvor jeg har behandlet unge og voksne med mange forskellige problemstillinger f.eks. stress- og
belastningsreaktioner, angstlidelser,  depression, misofoni, livskrise, PTSD,  selvværdsproblematikker, tvangstanker- og
tvangshandlinger (OCD), personlig udvikling,
ensomhed og tics.

 

bottom of page