top of page

Petra Patzwaldt

Terapiområder:
 • Afhængighed

 • Angst

 • Depression

 • Fobier

 • Konflikter

 • Misbrug

 • Mobning

 • Motivation

 • OCD        

 • Overgreb

 • Selvmordsproblematik

 • Selvskade

 • Selvtillid

 • Selvværd

 • Spiseforstyrrelser

 • Skilsmisse

 • Sorg og krise

 • Stress

 • Traume/PTSD

 • Vrede og aggression

 • Alvorlig sygdom

 • Vold

 • Svigt

 • Incest

 • Fysisk og psykisk handicap

 • Skyld- og skamfølelser

 • Forældreskab og familieliv

 • At være enlig forældre/at komme godt videre efter en skilsmisse

Terapiformer:
 • Individuel terapi

 • Gruppeterapi inkl. psykoedukative grupper om traumer.

 • Familieterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Spædbørn og børn (0-17 år)

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 • Tysk

Særlige klientgrupper:
 • Enkeltstående og komplekse traumer
 • Tilknytningstraumer
 • ASF, ADHD.
 • Klienter med selvskade og spiseforstyrrelser. 
 • Udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning. 
 • Klienter med handicaps. 
 • Flygtninge og asylansøgere. 
 • Familier/forældre (inklusive pleje- og adoptivforældre) med børn med forskellige vanskeligheder. 
 
Særligt kendskab til:
 • Børn, unge og voksne med traumer

 • Børn, unge og voksne med handicap

 • Børn, unge og voksne med sorg. 

 • Krise- og stresssamtaler.

 • Familier/forældre (inklusive pleje- og adoptivforældre) med børn med forskellige vanskeligheder.

Terapiformer:

 I min terapi arbejder jeg meget eklektisk, dvs. jeg bruger kognitive, narrative, systemtiske, mentaliseringsbaserede eller neuroaffektive metoder afhængigt af klientens behov og rammen for forløbet. 

 

 

 

Billede af Petra Patzwaldt_edited.jpg
Klinik:

Østerågade 11, 2. sal 

9000 Aalborg

Priser:

Individuel (50 min.): 1250 kr. 

Familieterapi (50 min.): 1800 kr.

Baggrund:

Færdiguddannet psykolog i 2009 fra Aarhus Universitet

Autoriseret psykolog i 2014.

 

Efteruddannelse:

Efteruddannet i Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT)

 

Erhvervserfaring:

Folkeskolelærer, støttepædagog for 'utilpassede' børn og unge (flere ansættelser)

Som psykolog for børn og unge, unge og voksne med ASF og ADHD (Langagerskolen og N. J. Fjordsgades Skole). 

Som psykolog for uledsagede asylbørn og - unge (Børnecenter Vestervig)

PPR psykolog i PPR Jammerbugt Kommune (inklusive opgaver for Brovst Asylcenter for flygtninge- og asylbørn, - unge og - familier)

Individuel samtaleterapi i Jammerbugt Kommune og på Børnecenter Vestervig. 

Psykolog på Læringscenter Himmerland, en specialskole for børn og unge med vidtgående behov. 

Krisepsykolog for Røde Kors Samaritterne. 

 

bottom of page