top of page

Petra Patzwaldt

Terapiområder:
 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Misbrug

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › OCD        

 • › Overgreb

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Traume/PTSD

 • › Vrede og aggression

 • › Alvorlig sygdom

 • › Vold

 • › Svigt

 • › Incest

 • › Fysisk og psykisk handicap

 • › Skyld- og skamfølelser

 • › Forældreskab og familieliv

 • › At være enlig forældre/at komme godt videre efter en skilsmisse

Terapiformer:
 • Individuel terapi

 • Gruppeterapi inkl. psykoedukative grupper om traumer.

 • Familieterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Spædbørn og børn (0-17 år)

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 • Tysk

Særlige klientgrupper:
 • › Enkeltstående og komplekse traumer
 • › Tilknytningstraumer
 • › ASF, ADHD.
 • › Klienter med selvskade og spiseforstyrrelser. 
 • › Udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning. 
 • › Klienter med handicaps. 
 • › Flygtninge og asylansøgere. 
 • › Familier/forældre (inklusive pleje- og adoptivforældre) med børn med forskellige vanskeligheder. 
 
Særligt kendskab til:
 • › Børn, unge og voksne med traumer

 • › Børn, unge og voksne med handicap

 • › Børn, unge og voksne med sorg. 

 • › Krise- og stresssamtaler.

 • › Familier/forældre (inklusive pleje- og adoptivforældre) med børn med forskellige vanskeligheder.

Terapiformer:

› I min terapi arbejder jeg meget eklektisk, dvs. jeg bruger kognitive, narrative, systemtiske, mentaliseringsbaserede eller neuroaffektive metoder afhængigt af klientens behov og rammen for forløbet. 

 

 

 

Billede af Petra Patzwaldt_edited.jpg
Klinik:

Østerågade 11, 2. sal 

9000 Aalborg

Priser:

Individuel (50 min.): 1250 kr. 

Familieterapi (50 min.): 1800 kr.

Baggrund:

› Færdiguddannet psykolog i 2009 fra Aarhus Universitet

› Autoriseret psykolog i 2014.

 

Efteruddannelse:

› Efteruddannet i Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT)

 

Erhvervserfaring:

› Folkeskolelærer, støttepædagog for 'utilpassede' børn og unge (flere ansættelser)

› Som psykolog for børn og unge, unge og voksne med ASF og ADHD (Langagerskolen og N. J. Fjordsgades Skole). 

› Som psykolog for uledsagede asylbørn og - unge (Børnecenter Vestervig)

› PPR psykolog i PPR Jammerbugt Kommune (inklusive opgaver for Brovst Asylcenter for flygtninge- og asylbørn, - unge og - familier)

› Individuel samtaleterapi i Jammerbugt Kommune og på Børnecenter Vestervig. 

› Psykolog på Læringscenter Himmerland, en specialskole for børn og unge med vidtgående behov. 

› Krisepsykolog for Røde Kors Samaritterne. 

 

bottom of page