top of page

Lene Bolvinkel

Terapiområder:
 • › Angst

 • › Depression

 • › Jalousi

 • › Mobning

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Svigt

 

 

 

 

Terapiformer:
 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 

Sprog:
 • Dansk

 

Særligt kendskab til:

Jeg har gennem mange år arbejdet med stressproblematikker, og dette felt har min store interesse såvel i teori som i praksis. En stor del af mine klienter er stressramte på forskellige niveauer.

 

 

Terapiformer:

› Overordnet teoretisk tilgang: Kognitiv, positiv psykologi og eksistentiel psykologi.

› Jeg er inspireret af den kognitive, eksistentielle og positive psykologis forståelse af den menneskelige psyke. Jeg anvender den metode, jeg finder relevant i forhold til klientens personlighed og problemstilling.

› Jeg tilstræber en imødekommende, tryg og tillidsfuld kontakt med min klient som et naturligt fundament for et vellykket forløb.

› I en konstruktiv dialog arbejder vi os frem mod det virksomme i forhold til tilværelsens dilemmaer og udfordringer.

› Mit fokus i samtalerne er klientens forandringspotentiale gennem indsigt i egne ressourcer, ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre samt styrkelse af den mentale robusthed. I nogen forløb kan det primære formål være af mere støttende og omsorgsgivende karakter. Atter andre forløb kan være af mere rådgivende tilgang.

 

Klinik:

Vordingborggade 18

2100 Kbh. Ø

&

Granhøjen 8

2900 Hellerup

Priser:

Individuel: 1200 kr

Par: 1800 kr (1. session: 90 min., derefter 60 min. pr. session)

 

Baggrund:

Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1989.

Autoriseret i 1993.

 

Efteruddannelse:

Jeg har løbende gennemgået relevante kurser inden for det psykologiske spektrum. Specielt indenfor stressproblematik og - behandling samt indenfor relation og tidlig tilknytning.

 

Erhvervserfaring:

Psykolog i mødrehjælpens psykologiske rådgivning

 

Psykolog på behandlingshjem "Erlanghus"

 

Psykolog i projekt for KBHs kommune (Unge med psykiske vanskeligheder)

 

.

 

 

bottom of page