top of page

Lars Peter Andersen

Terapiområder:
 • › Angst 

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › OCD

 • › Selvtillid

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress         

 • › Traume/PTSD

 • › Vrede

 • › Alvorlig sygdom

 • › Vold

 • › Svigt

 • › Jalousi

Terapiformer:
 • Individuel

 • Gruppe

Aldersgrupper:
 • Voksne

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk  

 • Norsk

Særlige klientgrupper:
› Klienter med arbejdsrelateret stress/udbrændthed.
› Klienter med arbejdsrelaterede samarbejdsproblemer - herunder eskalering til mobning.
› Klienter udsat for arbejdsrelaterede trusler og vold.
› Klienter med hverdagsproblematikker og/eller med mild psykopatologi. 
 
Særligt kendskab til:

› Klienter med arbejdsrelateret stress og genopstart på arbejdet. Klienter udsat for mobning på arbejdet. 

Et stigende antal mennesker giver udtryk for, at de i deres dagligdag føler sig stressede.

Hvad er stress?

Mange mennesker oplever i dag, at der bliver stillet stadig større krav til dem på deres arbejdet, og mange oplever, at det bliver vanskeligere at nå deres arbejdsopgaver.

Samtidig har mange af os også en forventning til at vores arbejdsliv skal være en positiv del af vores tilværelse.

Desværre bliver arbejdet for mange – for en kortere eller længere periode – en negativ del af deres tilværelse. Et stigende antal mennesker har svært med nå deres arbejdsopgaverne og de krav, der stilles til dem. Resultat kan blive ubehagelige symptomer som mavepine, hovedpine, søvnbesvær, øget sårbarhed og let til gråd, hukommelsesproblemer eller irritabilitet.

Symptomerne kan forsvinde igen, men for andre tager symptomerne til, og det kan til sidst ende med at det bliver umuligt at passe sit arbejde. En sygemelding kan blive nødvendig.

Hvad er årsagerne?

Der er mange årsager til stress. Der vil være forhold i måden arbejdet er tilrettelagt eller hvorledes arbejdsopgaverne skal udføres. Nogle ledere fortæller, hvad der skal prioriteres – andre gør det ikke. Nogle kolleger er flinke til at hjælpe – andre er det ikke. Nogle mennesker har nemt ved at sortere i opgaverne – andre har svært ved. Og nogle bliver slået ud, når arbejdsopgaverne ikke nås – andre gør det ikke.

Terapiformer:

 › Kognitiv-adfærdsbaseret terapi. Kognitiv-organisatorisk forståelse af arbejdsrelateret stress.

Lars Peter Andersen.JPG
Klinik:

Bredgade 17A, 2. sal (indgang gennem porten) 

7400 Herning 

Priser:

Individuel (50-55 min min.): 975 kr. 

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Aarhus Universietet i 2001. 

› PhD grad i psykologi fra 2006.

› Autoriseret psykolog i 2008.

› Seniorforsker i 2017.

 

Efteruddannelse:

› Adskillige specialistgodkendende kurser ved Dansk Psykologforening. 

 

Erhvervserfaring:

› 10 år som psykiatrisk sygeplejerske/miljøterapeut. 

› 10 år som klinisk psykolog på en arbejdsmedicinsk klinik. 

› 8 år som selvstændig psykolog (udredning, test, arbejdsmarkedsvurdering)

› 9 år som forsker på en arbejdsmedicinsk klinik/universitetsklinik. 

› Adjungeret lektor, psykologisk insititut, Aarhus Universitet

› Gæsteforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

› Seniorforsker.

 

bottom of page