top of page

Katja Kann Mohr

Terapiområder:
Terapiformer:
 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Anoreksi

 • › Alvorlig sygdom

 • › Bulimi

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Incest

 • › Jalousi

 • › Konflikter

 • › Kritisk sygdom

 • › Kronisk sygdom

 • › Livskriser

 • › Misbrug

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › Overgreb

 • › OCD

 • › Parforholdsproblemer

 • › PTSD

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Skilsmisse

 • › Svigt

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Traume

 • › Vold

 • › Vrede

 

 

 

 

Aldersgrupper:
 • › Individuel terapi

 

 

 • Voksne

 

Sprog:
 • Dansk

 

Særlige klientgrupper:
 • › ​Udviklingshæmmede
 • › Mental retardering
 
Særligt kendskab til:

Mit terapeutiske fundament er den narrative og kognitive terapiform. Begge er med til at mindske problemernes indflydelse på vores liv, så vi kan leve mere frit og i overensstemmelse med vores værdier. Terapien har fokus på det, der forhindrer os i at leve, som vi gerne vil og på samme tid have fokus på, hvad det er, vi foretrækker.

 

 

Terapiformer:

Narrativ og kognitiv metode, og er desuden specialist i psykoterapi med voksne.

 

 

Klinik:

Gammel Lyngvej 2

4600 Køge (Sunpark)

 

Ahornvej 5

2690 Karlslunde

Priser:

Individuel: 1100 kr.

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2009.

› Autoriseret psykolog i 2011.

 

Efteruddannelse:

› Jeg har en 2-årig narrativ psykoterapeutisk uddannelse, og desuden flere specialistkurser indenfor psykoterapi.

 

Erhvervserfaring:
 • Psykolog i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: Undersøgelser og samtaler med børn, unge og deres forældre. Desuden rådgivning og sparring til familier og fagpersonale.

 • Været tilknyttet Forebyggelsesfondens nationale projekt TTA; Tilbage Til Arbejdsmarkedet. Klientgruppe: Langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer.

 • Underviser/Formidler på Socialrådgiver uddannelsen i Odense.

 • Deltidspraksis siden 2011 med primært samtaleterapi og psykologiske/neuropsykologiskeundersøgelser af voksne.

 

.

 

 

bottom of page