top of page

Katja Christensen

Terapiområder:
 • › Angst 

 • › Depression

 • › Konflikter 

 • › Mobning 

 • › Motivation 

 • › Parforholdsproblematikker 

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd 

 • › Skilsmisse 

 • › Sorg og krise 

 • › Stress

 • › Vrede

 • › Svigt 

 • › Jalousi 

Terapiformer:
 • Individuel terapi 

Aldersgrupper:
 • Voksne 

 • Unge fra 15 år og opefter 

Sprog:
 • Dansk 

 • Engelsk 

Særligt kendskab til:
 • › Stress

 • › Angst 

 • › Depression

 • › Eksistentielle livskriser

 • › Problematikker og konflikter i relationer i privatlivet eller på arbejdspladsen

Terapiformer:

› Jeg arbejder metodisk primært med afsæt i eksistentiel terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion Focused Therapy

› Vi vil sammen starte med at undersøge, hvad det er, du oplever dig begrænset og tynget af. En vigtig del af terapien vil samtidig fra starten være, at vi finder frem til, hvad det er, der har betydning for dig, som disse udfordringer afholder dig fra eller begrænser dig i. Dette indledende arbejde vil give os et klart udgangspunkt for, hvad vi sammen skal arbejde med.

› Når vi forsøger at undgå eller kontrollere svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser, sker der ofte det, at de forstærkes og kommer til i stigende grad at påvirke vores liv. I terapien vil vi arbejde med, hvordan du kan være i livet, som du ønsker, også når svære tanker og følelser melder sig.

› For at bygge bro imellem terapien og dit liv, vil vi til hver session aftale noget, du gør hjemme. Dette vil også gøre det nemmere at bruge det, du har fået med i terapien, i dit liv fremadrettet efter terapiforløbet.

 

 

 

Katja - Billede.jpg
Klinik:

Dronningensgade 23
5000 Odense C

Priser:

Individuel (50 min.): 900 kr.

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 

› Autoriseret i 2017

Erhvervserfaring:

› Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Svendborg: Jeg havde her individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb med børn og unge, begge primært i forbindelse med angst, stress, selvværd og sorg. Jeg foretog endvidere psykologiske undersøgelser, havde familie- og forældrerådgivning, ydede vejledning og supervision til fagpersonale, og jeg afholdt undervisning for forældre og professionelle.

› TUBA Odense: Terapi med voksne, der var vokset op med forældre med rusmiddelafhængighed. Der blev arbejdet med dét at være vokset op med – og for nogle på nuværende tidspunkt stadig havende en relation til – forældre med rusmiddelafhængigheder. Med TUBA’s humanistiske og eksistentielle tilgang var en stor del af terapien fokuseret på, hvorledes den enkelte ønskede og valgte at leve sit eget liv på en måde, der var meningsfuld for vedkommende selv.

› Brydehuset Rusmiddelcenter: Individuel terapi og gruppeterapi. Hovedfokus var her reduktion eller ophør af det givne rusmiddel (alkohol, hash eller andre stoffer), og der blev i terapien arbejdet med affektregulering, egenomsorg, meningsfulde aktiviteter i hverdagen samt at styrke sociale forbindelser.

› Egen praksis i Odense: Individuel terapi.

bottom of page