top of page

Judith Frøkiær Nielsen

Terapiområder:
 • › Afhængighed 

 • › Angst

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › OCD

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik 

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd 

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Traume / PTSD

 • › Vrede

 • › Alvorlig sygdom 

 • › Svigt

Terapiformer:
 • Individuelterapi

 • Gruppeterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn og unge fra 14 år

 

Sprog:
 • Dansk

Særlige klientgrupper:
Stor erfaring med unge fra alderen 14 og opefter.
Stor erfaring med affektive lidelser og stressramte
Særligt kendskab til:

Jeg har gennem mit arbejde i psykiatrien fået særligt stor erfaring inden for affektive lidelser. Problematikker som angst, depression, OCD, bipolar lidelser, personlighedsforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker, selvværdsproblematikker, samt tilknytningsproblematikker er noget jeg har arbejdet meget med.


Ligeledes behandling med dobbeltdiagnoser og især ved unge.

Terapiformer:

Mit terapeutiske fundament består primært af kognitive terapi og Compassionfokuseret Terapi. Derudover anvender jeg Mentaliseringsbaseret terapi, når det vurderes fordelagtigt for klienten.


I mit arbejde udfører jeg også psykologiske undersøgelser.

 

Judith Frøkiær Nielsen.JPG
Klinik:

Algade 19, 1. tv
5750 Ringe

Priser:

Individuel (50 min.): 1000 kr. 

Gruppe af min. 4-5 personer
(90 min.): 2000 kr.

Baggrund:

Uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i Odense (SDU) i år 2015.


Autoriseret af Psykolognævnet i år 2019.

Efteruddannelse:

Jeg har en 2-årige uddannelse i Compassionfokuseret Terapi.

Erhvervserfaring:

Stor erfaring inden for det arbejdspsykologiske felt, hvor fokus har været at behandle og støtte borgere som er sygemeldte, i jobprøvning, flexordning eller på offentlig ydelse. Jeg har ligeledes erfaring med testning og psykologiske undersøgelser.


Stor erfaring med udredning og behandling af unge med psykiatriske lidelser. Herunder særligt affektive lidelser. Tidligere været ansat i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i både Aabenraa og Vejle.

 

Stor erfaring med stressramte.

bottom of page