top of page

Judith Frøkiær Nielsen

Terapiområder:
 • › Afhængighed 

 • › Angst

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › OCD

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik 

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd 

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Traume / PTSD

 • › Vrede

 • › Alvorlig sygdom 

 • › Svigt

Terapiformer:
 • Individuelterapi

 • Gruppeterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn og unge fra 14 år

 

Sprog:
 • Dansk

Særlige klientgrupper:
› Stor erfaring med unge fra alderen 14 og opefter.
› Stor erfaring med affektive lidelser og stressramte
Særligt kendskab til:

› Jeg har gennem mit arbejde i psykiatrien fået særligt stor erfaring inden for affektive lidelser. Problematikker som angst, depression, OCD, bipolar lidelser, personlighedsforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker, selvværdsproblematikker, samt tilknytningsproblematikker er noget jeg har arbejdet meget med.

› Ligeledes behandling med dobbeltdiagnoser og især ved unge.

Terapiformer:

› Mit terapeutiske fundament består primært af kognitive terapi og Compassionfokuseret Terapi.

› Derudover anvender jeg Mentaliseringsbaseret terapi, når det vurderes fordelagtigt for klienten.

› I mit arbejde udfører jeg også psykologiske undersøgelser.

 

Judith Frøkiær Nielsen.JPG
Klinik:

Algade 19, 1. tv
5750 Ringe

Priser:

Individuel (50 min.): 1000 kr. 

Gruppe af min. 4-5 personer
(90 min.): 2000 kr.

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i Odense (SDU) i år 2015.

› Autoriseret af Psykolognævnet i år 2019.

Efteruddannelse:

› Jeg har en 2-årige uddannelse i Compassionfokuseret Terapi.

Erhvervserfaring:

› Stor erfaring inden for det arbejdspsykologiske felt, hvor fokus har været at behandle og støtte borgere som er sygemeldte, i jobprøvning, flexordning eller på offentlig ydelse.

› Jeg har ligeledes erfaring med testning og psykologiske undersøgelser.

› Stor erfaring med udredning og behandling af unge med psykiatriske lidelser. Herunder særligt affektive lidelser.

› Tidligere været ansat i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i både Aabenraa og Vejle.

› Stor erfaring med stressramte.

bottom of page