top of page

Henning Strand

Terapiområder:
Terapiformer:
Sprog:
 • › Alvorlig sygdom

 • › Angst

 • › Depression

 • › Incest

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › Overgreb

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Reaktioner på operationer efter livstruende sygdomme

 • › Selvmordsproblematik

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Svigt

 • › Traume/PTSD

 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 • › Famileterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Unge 

 • Børn i alle aldre (alle børn og unge under 18 år skal have en forælder med til første samtale - herefter vurderes det, om forælderen skal med fremover eller ej).

 

 • Dansk

 • Engelsk

Særligt kendskab til:

› Depression, angst, stress
› Familieterapi
› Traumatiske oplevelser i familier (fx dødsfald)
› Eksistentielle kriser
› Samtaler med børn med deltagelse af deres forældre.

› Jeg har særlige forudsætninger for at arbejde med ledere, da jeg er uddannet i ledercoaching, har en master i ledelsesudvikling, selv har været leder og har arbejdet med coaching gennem flere år.

 

Terapiformer:

 Systemisk, narrativ, eksistentiel tilgang, men inddrager elementer fra andre terapeutiske traditioner, når/hvis det er hensigtsmæssigt og de passer ind i den grundlæggende tænkning.

 

 

Klinik:

Suomisvej 2, st. th 

1927 Frederiksberg

Priser:

Individuel: 900 kr. (60 min.)

Par/familieterapi: 900 kr. (60 min.)

 

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1985

› Autoriseret i 1994.

 

Efteruddannelse:

› Specialistuddannelse psykoterapi med voksne og pædagogisk psykologi.

› Desuden kriseintervention, coaching, supervisor på specialistniveau og master i management development. 
› Specialistgodkendt i psykoterapi med børn.

 

Erhvervserfaring:

› Lærer på en specialskole.
› Psykolog i børnepsykiatrien.
› Børnesagkyndige undersøgelser for Københavns Byret.
› Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (også ledende psykolog i mange år).
› Underviser (kurser for ledere, psykologer og andre faggrupper.
› Supervisor (bl.a. psykologer i det tidligere Sct. Stefans rådgivning, sagsbehandlere m.fl.).
› Har været censor på DPU (pædagogisk psykologi) og på Den Sociale Højskole (systemisk familieterapi).

.

 

 

bottom of page