top of page

Birgitte Ellegaard Jensen

Terapiområder:
Terapiformer:
 • › Alvorlig sygdom

 • › Angst

 • › Depression

 • › Eksistentielle problemer og dilemmaer

 • › Fyring

 • › Mobning

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Samarbejdsproblemer på arbejdspladsen

 • › Mistrivsel på arbejdspladsen

 • Voksne og unge over 18 år. 

 

 • › Kronisk sygdom

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Stress

 • › Svigt

 • › Traumer

 • › Personlig udvikling 

 • › Vrede

 

 

 

 

Særligt kendskab til:

› Jeg har mange års erfaring med samtaler med alvorligt syge med fx kræft og pårørende til disse.

› Jeg har bred erfaring med problemer i arbejdslivet; stress, samarbejdsproblemer og reaktion på fyringer.

› Jeg har ligeledes stor erfaring med mennesker i sorg og krise.

Aldersgrupper:
 • › Individuel terapi

 • › Telefonisk rådgivning

Sprog:
 • Dansk

Særlige klientgrupper:

Psykologisk krisehjælp med mindre grupper efter kritiske hændelser (ulykker, trusler, røveri eller lignende)

Terapiformer:

Jeg har et bredt fagligt fundament. Mit arbejde er inspireret af mange terapeutiske retninger bl.a. den psykodynamiske, den kognitive og den eksistentielle. Jeg har meget fokus på kontakt og nærvær i samtalerne, og at klienten føler sig tryg og oplever tillid.

At få hjælp til at fordybe sig i sig selv, sine følelser, tanker og behov, giver mulighed for at forstå sig selv bedre. Ved at forstå sig selv, er det muligt at få nye følelsesmæssige oplevelser og se nye perspektiver og handlemuligheder i livet, og finde glæde og mening igen.

Klinik:

Sundhedshus Vanløse, 

Indertoften 10, 3.sal

2720 Vanløse

Priser:

Individuel: 1000 kr. (50 min.)

 

Baggrund:

Uddannet fra Københavns Universitet i år 2000 og autoriseret af psykolognævnet i 2004.

 

Efteruddannelse:
Erhvervserfaring:

Har sideløbende med Universitet taget en 5 årig uddannelse i Krop-Gestaltterapi. Tager løbende kurser og får supervision i de temaer jeg arbejder med.

 

Jeg har tidligere været sygeplejerske.

Som psykolog har jeg bl.a. været ansat på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, i Landsforeningen Bedre Psykiatri, og været ansat  mange år i Kræftens Bekæmpelse som medarbejder på Kræftlinjen.

Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2004.

.

 

 

bottom of page