top of page

Bent-Charly Hansen

 • Dansk

 

 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 • › Familieterapi

 

 

Særligt kendskab til:

Familier

 • › Forældrevejledning

 • › Grænsesætning

 • › Familiekonflikter

 

Børn og unge: (4-18 år)

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Cutting 

 • › Skolevægring 

 • › Angst og tristhed (depression)

 • › Incestofre

 • › Traume efter abort (14-18 år)

 • › Akut krise efter dødsfald

 • › Fysisk og psykisk overgreb 

 • › Autismeaspekter

 • › ADHD

 • › Misbrug og afhængighed og konflikt i skolen

 • › Psykisk syge forældre

 • › Tourettes syndrom 

 • › Turners syndrom

Terapiformer:
Terapiområder:
 • › Personlig udvikling med fokus på styrkelse af selvværd og selvtillid

 • › Stress/udbrændthed

 • › Arbejdsmæssige udfordringer

 • › Kriser og traumer (dødsfald, ulykker, sygdom, overgreb)

 • › Sorg (narrativt sorgarbejde efter dødsfald for kortere eller længere tid siden)

 • › Sorg over brud i parforhold

 • › Skilsmisse

 • › Overvejelser vedrørende brud i parforhold/skilsmisse

 • › Kommunikation og konflikthåndtering (i parhold såvel som andre relationer)

 • › Vrede

 • › Jalousi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn og unge fra ca. 4 år

Sprog:

Voksne

 • › Traumebehandling efter mobning og anden krænkelse

 • › Krisebehandling efter dødsfald og ulykker

 • › Angstbehandling

 • › Behandling ved depression › Stressbehandling

 • › Forældrestøtte ved incest mod barn

 • › Behandling efter røverioverfald og andre voldsramte

 • › Fødselsdepressioner og

 • abortvurdering 

 • › Behandling af cancerpatienter og sclerosepatienter

 • › Behandling af borderline fobier

 • › Livskriser

 • › Karriererudvikling

 • › Lederudvikling

 

Par

 • › Konfliktløsning

 • › Adfærdsmønstre

 • › Kommunikation

 • › Mægling

 • › Skilsmisse

 

 • › Parforholdsproblemstillinger

 • › Sammenbragte familier

 • › Eksistentielle spørgsmål

 • › Afhængighed (alkohol, narkotika, internet, rygning, slik mm)

 • › Pårørende til en afhængig

 • › Tristhed

 • › Depression

 • › Personlig udvikling med fokus på relationelle og kontekstuelle forholds betydning

 • › Angst (social angst, præstationsangst m.fl.) og OCD

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Overvægt

 • › Mobning af børn og voksne

 • › Skolevægring

 • › Uprovokerede aborter

Terapiformer: 
 • Systemiske og narrative terapi metode

 • Kognitive terapi metoder

 • Eksistentielle terapi metoder

Klinik:

Strindbergsvej 12

2500 Valby

Priser:

Individuel: 900 kr

Par (45-60 min) : 1050 kr

Familie (45-60 min): 1050 kr

Baggrund:

› Uddannet psykoterapeut, MPF i 1997 og psykolog fra Københavns Universitet (cand. psych.) i 2008.

› Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2010.

› Praksisuddannelse blev gennemført på Universitetssykehuset i Nord Norge fra 2009 – 2011. Fungerede selvstændigt på Barn og Ungdoms Psykiatrien i Nordreisa og havde ansvar for Skjervøy kommunes indbyggeres psykiske helse.

Efteruddannelse:

› Har i forskellige uddannelsesforløb tilegnet kompetencer i dynamisk korttidsterapi, systemisk terapi og kognitiv adfærds terapi og eksistentiel terapi.

› Deltager i fortløbende supervision. Kompetence i krise og traumebehandling.

Erhvervserfaring:

› 1984 – 1986 Konsulent i Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg

› 1986 – 1988 Chefkonsulent i Erhvervspsykologisk Rådgivning

› 1988 – 1996 Selvstændig i konsulentfirmaet Samconsult

› 2011 - Praktiserende autoriseret psykolog i Psykologklinikken i Valby

 

bottom of page