Bent-Charly Hansen

  • Dansk

 

  • › Individuel terapi

  • › Parterapi

  • › Familieterapi

 

 

Terapiområder:

Familier

  • › Forældrevejledning

  • › Grænsesætning

  • › Familiekonflikter

 

Børn og unge: (4-18 år)

  • › Spiseforstyrrelser

  • › Cutting 

  • › Skolevægring 

  • › Angst og tristhed (depression)

  • › Incestofre

  • › Traume efter abort (14-18 år)

  • › Akut krise efter dødsfald

  • › Fysisk og psykisk overgreb 

  • › Autismeaspekter

  • › ADHD

  • › Misbrug og afhængighed og konflikt i skolen

  • › Psykisk syge forældre

  • › Tourettes syndrom 

  • › Turners syndrom

Terapiformer:
Terapiformer: 

› Systemiske og narrative terapi metoder

› Kognitive terapi metoder

› Eksistentielle terapi metoder

 

Særligt kendskab til:

› Personlig udvikling med fokus på styrkelse af selvværd og selvtillid

› Stress/udbrændthed

› Arbejdsmæssige udfordringer

› Kriser og traumer (dødsfald, ulykker, sygdom, overgreb)

› Sorg (narrativt sorgarbejde efter dødsfald for kortere eller længere tid siden)

› Sorg over brud i parforhold

› Skilsmisse

› Overvejelser vedrørende brud i parforhold/skilsmisse

› Kommunikation og konflikthåndtering (i parhold såvel som andre relationer)

› Vrede

› Jalousi

› Parforholdsproblemstillinger

› Sammenbragte familier

› Eksistentielle spørgsmål

› Afhængighed (alkohol, narkotika, internet, rygning, slik mm)

› Pårørende til en afhængig

› Tristhed

› Depression

› Personlig udvikling med fokus på relationelle og kontekstuelle forholds betydning

› Angst (social angst, præstationsangst m.fl.) og OCD

› Spiseforstyrrelser

› Overvægt

› Mobning af børn og voksne

› Skolevægring

› Uprovokerede aborter

 

Aldersgrupper:
  • Voksne

  • Børn og unge fra ca. 4 år

 

Sprog:

Voksne

  • › Traumebehandling efter mobning og anden krænkelse

  • › Krisebehandling efter dødsfald og ulykker

  • › Angstbehandling

  • › Behandling ved depression › Stressbehandling

  • › Forældrestøtte ved incest mod barn

  • › Behandling efter røverioverfald og andre voldsramte

  • › Fødselsdepressioner og

  • abortvurdering 

  • › Behandling af cancerpatienter og sclerosepatienter

  • › Behandling af borderline fobier

  • › Livskriser

  • › Karriererudvikling

  • › Lederudvikling

 

Par

  • › Konfliktløsning

  • › Adfærdsmønstre

  • › Kommunikation

  • › Mægling

  • › Skilsmisse

 

Klinik:

Grøndalsvej 4

4690 Haslev

Priser:

Individuel: 900 kr

Par (45-60 min) : 1050 kr

Familie (45-60 min): 1050 kr

Baggrund:

Er uddannet psykoterapeut, MPF i 1997 og psykolog fra Københavns Universitet (cand. psych.) i 2008. Er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2010. Praksisuddannelse blev gennemført på Universitetssykehuset i Nord Norge fra 2009 – 2011. Fungerede selvstændigt på Barn og Ungdoms Psykiatrien i Nordreisa og havde ansvar for Skjervøy kommunes indbyggeres psykiske helse.

Efteruddannelse:

Har i forskellige uddannelsesforløb tilegnet kompetencer i dynamisk korttidsterapi, systemisk terapi og kognitiv adfærds terapi og eksistentiel terapi. Deltager i fortløbende supervision. Kompetence i krise og traumebehandling.

Erhvervserfaring:

1984 – 1986 Konsulent i Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg

1986 – 1988 Chefkonsulent i Erhvervspsykologisk Rådgivning

1988 – 1996 Selvstændig i konsulentfirmaet Samconsult

2011 - Praktiserende autoriseret psykolog i Psykologklinikken i Valby

 

HR CARE & Psycare Danmark

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby, Danmark  •  7025 5657

info@psycare.dk •  info@hrcare.dk​

medlem af Dansk Industri, DI nr.: 842903
cvr.nr. 29319707​

HR Care og PSycare Danmarks privatlivspolitik