Bent-Charly Hansen

 • Dansk

 

 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 • › Familieterapi

 

 

Terapiområder:

Familier

 • › Forældrevejledning

 • › Grænsesætning

 • › Familiekonflikter

 

Børn og unge: (4-18 år)

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Cutting 

 • › Skolevægring 

 • › Angst og tristhed (depression)

 • › Incestofre

 • › Traume efter abort (14-18 år)

 • › Akut krise efter dødsfald

 • › Fysisk og psykisk overgreb 

 • › Autismeaspekter

 • › ADHD

 • › Misbrug og afhængighed og konflikt i skolen

 • › Psykisk syge forældre

 • › Tourettes syndrom 

 • › Turners syndrom

Terapiformer:
Terapiformer: 

› Systemiske og narrative terapi metoder

› Kognitive terapi metoder

› Eksistentielle terapi metoder

 

Særligt kendskab til:

› Personlig udvikling med fokus på styrkelse af selvværd og selvtillid

› Stress/udbrændthed

› Arbejdsmæssige udfordringer

› Kriser og traumer (dødsfald, ulykker, sygdom, overgreb)

› Sorg (narrativt sorgarbejde efter dødsfald for kortere eller længere tid siden)

› Sorg over brud i parforhold

› Skilsmisse

› Overvejelser vedrørende brud i parforhold/skilsmisse

› Kommunikation og konflikthåndtering (i parhold såvel som andre relationer)

› Vrede

› Jalousi

› Parforholdsproblemstillinger

› Sammenbragte familier

› Eksistentielle spørgsmål

› Afhængighed (alkohol, narkotika, internet, rygning, slik mm)

› Pårørende til en afhængig

› Tristhed

› Depression

› Personlig udvikling med fokus på relationelle og kontekstuelle forholds betydning

› Angst (social angst, præstationsangst m.fl.) og OCD

› Spiseforstyrrelser

› Overvægt

› Mobning af børn og voksne

› Skolevægring

› Uprovokerede aborter

 

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn og unge fra ca. 4 år

 

Sprog:

Voksne

 • › Traumebehandling efter mobning og anden krænkelse

 • › Krisebehandling efter dødsfald og ulykker

 • › Angstbehandling

 • › Behandling ved depression › Stressbehandling

 • › Forældrestøtte ved incest mod barn

 • › Behandling efter røverioverfald og andre voldsramte

 • › Fødselsdepressioner og

 • abortvurdering 

 • › Behandling af cancerpatienter og sclerosepatienter

 • › Behandling af borderline fobier

 • › Livskriser

 • › Karriererudvikling

 • › Lederudvikling

 

Par

 • › Konfliktløsning

 • › Adfærdsmønstre

 • › Kommunikation

 • › Mægling

 • › Skilsmisse

 

Klinik:

Grøndalsvej 4

4690 Haslev

Priser:

Individuel: 900 kr

Par (45-60 min) : 1050 kr

Familie (45-60 min): 1050 kr

Baggrund:

Er uddannet psykoterapeut, MPF i 1997 og psykolog fra Københavns Universitet (cand. psych.) i 2008. Er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2010. Praksisuddannelse blev gennemført på Universitetssykehuset i Nord Norge fra 2009 – 2011. Fungerede selvstændigt på Barn og Ungdoms Psykiatrien i Nordreisa og havde ansvar for Skjervøy kommunes indbyggeres psykiske helse.

Efteruddannelse:

Har i forskellige uddannelsesforløb tilegnet kompetencer i dynamisk korttidsterapi, systemisk terapi og kognitiv adfærds terapi og eksistentiel terapi. Deltager i fortløbende supervision. Kompetence i krise og traumebehandling.

Erhvervserfaring:

1984 – 1986 Konsulent i Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg

1986 – 1988 Chefkonsulent i Erhvervspsykologisk Rådgivning

1988 – 1996 Selvstændig i konsulentfirmaet Samconsult

2011 - Praktiserende autoriseret psykolog i Psykologklinikken i Valby

 

HR CARE & Psycare Danmark

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby, Danmark  •  7025 5657

info@psycare.dk •  info@hrcare.dk​

medlem af Dansk Industri, DI nr.: 842903
cvr.nr. 29319707​

HR Care og PSycare Danmarks privatlivspolitik