top of page

Anne Ræbild

 • Dansk

 • Engelsk

 

 • › Individuel terapi

Terapiområder:
 • › Skilsmisse

 • › Sorg og tab

 • › Stress og overbelastning

 • › Særlig sensitiv

 • › Tristhed

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Personlig udvikling

 • › Pårørende 

 • › Utroskab

 • › Voksne børn af alkoholikere

Særligt kendskab til:

› Stress og overbelastning

 Sorg og tab

 Kritisk sygdom

 Pårørende

 Livskriser

 Relationer

 Kommunikation

 Personlig udvikling

 Sammenhæng mellem krop og psyke

 

Terapiformer:
Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Unge piger over 18 år

 • Mænd over 24 år

Sprog:
 • › Angst

 • › Depression

 • › Ensomhed

 • › Forhold til andre

 • › Identitetskrise

 • › Introvert

 • › Jalousi

 • › Kommunikation

 • › Kompetenceafklaring

 • › Konfliktløsning

 • › Kritisk sygdom

 • › Kriser og livskriser

 • › Kronisk sygdom

 • › Selvværdsproblemer

Terapiformer:
Min tilgang til terapi er helhedsorienteret og integrativ. Det vil sige, at jeg inkluderer elementer fra flere forskellige terapeutiske regninger og tilstræber at anvende de metoder, som jeg vurderer passer bedst til klienten og dennes problemstilling. Jeg benytter blandt andet metoder fra kognitiv, psykodynamisk og eksistentiel psykoterapi. Jeg har i min tilgang særligt fokus på betydningen af tilknytningen til selv og andre og sammenhængen mellem krop og psyke.

 

Klinik:

Katrinelund 26

7120 Vejle Øst

Priser:

Individuel: 1100 kr.

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 2004

› Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2010. › Medlem af Dansk Psykologforening.

Efteruddannelse:

› Jeg har flere efteruddannelser i integrativ, oplevelsesorienteret og transpersonlig psykoterapi samt forskellige former af kropsterapi. En stor del af fundamentet i disse uddannelser har været nærvær i nuet og med kroppen, mindfulness og meditation.

Erhvervserfaring:

› Jeg har arbejdet flere år ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med samtaler og testning af børn og unge samt råd, vejledning og supervision af forældre, lærere og pædagoger.

› Jeg har været inden for psykiatrien og lavet terapi og udredning af mennesker med personlighedsforstyrrelser, angst og skizofreni. Jeg har arbejdet ved TUBA med terapi med unge, der er vokset op som børn af alkoholmisbrugere og senest ved Palliativt team med terapi med kraftramte og deres pårørende. Jeg har haft min egen praksis siden 2012.

bottom of page