top of page

Anna Moll-Dübeck

Terapiområder:
 • › Adoption

 • › Afhængighed

 • › Alvorlig sygdom

 • › Angst

 • › Barnløshed

 • › Depression

 • › Efterfødselsreaktioner

 • › Familiekonflikter

 • › Fobier

 • › Fødselsdepressioner

 • › Incest

 • › Jalousi

 • › Konflikter (i familien eller på arbejdet)

 • › Kroniske smerter

 • › Ludomani

 • › Misbrug 

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › Migræne 

 • › OCD

 • › Ofre for chikane og psykisk vold

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Pårørende ved dødsfald

 • › Pårørende til psykisk syge

 • › Røveri-ofre

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Sexologiske problemer

 • › Skilsmisse

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Tab

 • › Tinnitus

 • › Trafik- og ulykkesofre

 • › Traumer/PTSD

 • › Ulykker

 • › Vold

 • › Voldtægtsofre

 • › Vrede

 • Overgreb

Terapiformer:
 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 • › Gruppeterapi

Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn fra 15 år og opefter

 

Sprog:
 • Dansk

 • Svensk 

 • Norsk

Særligt kendskab til:

› Særlig erfaring med og kendskab til behandling af stresstilstande, sorgreaktioner, tab og depressioner (herunder fødselsdepressioner) samt angst, afhængighed og traumer.

› Endvidere særlig erfaring med og kendskab til arbejdet med ofre for chikane og mobning (privat eller i arbejdslivet), familiekonflikter, samlivsvanskeligheder og -brud samt pårørende til psykisk og fysisk syge.

 

Terapiformer:

 Jeg anvender psykodynamiske, kognitive og humanistisk-eksistentielle behandlingsmetoder, men tager altid udgangspunkt i det enkelte menneskes unikke behov og problemstilling og skræddersyr behandlingen derefter.

Særlige klientgrupper:

› Jeg modtager klienter med en bred vifte af problemstillinger og lidelser, og har derudover mange års erfaring med behandling af moderat til svær psykopatologi af enhver art, f.eks. alvorlige angsttilstande og affektive tilstande, selvmordstanker og -forsøg, personlighedforstyrrelser, selvskadende adfærd, misbrug og lidelser indenfor skizofrenispektret.

› Jeg har endvidere erfaring med patienter med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD og ADD) og med lidelser indenfor
autismespektret.

 

Klinik:

Annas Psykologklinik,

Brostykkevej 117,
2650 Hvidovre.

Priser:

Individuel: 1300 kr. (60 min.)

Par/familieterapi: 2600 kr. (90 min.)

Baggrund:

› Uddannet cand.psych. fra 2002 og autoriseret i 2005.

› Godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi.

Efteruddannelse:

› 1-årig efteruddannelse i kognitiv psykologi, › 2-årig efteruddannelse i psykodynamisk psykoterapi samt godkendt supervisor i psykoterapi.

 

Erhvervserfaring:

› Efter jeg blev færdigguddannet som psykolog, har jeg arbejdet i voksenpsykiatrien i 16 år på lukkede og åbne sengeafsnit samt i forskellige ambulante behandlingsenheder, heraf har jeg i 2 år arbejdet med gravide misbrugere og deres børn. 

› Endvidere har jeg siden 2015 været privatpraktiserende psykolog med egen klinik i Hvidovre.

 

bottom of page