Rasmus Jensen

Terapiformer:
 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 

Terapiområder:
 • › Lettere OCD problematik

 • › Misbrug

 • › OCD

 • › Parforholdsproblemer

 • › Personligudvikling

 • › Selværd

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Skilsmisse

 • › Svigt

 • › Seniorer

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Selvmordsproblematik

 • › Supervision

 • › Tristhed

 • › Traumer

 • › Unge

 • › Utroskab

 • › Udbrændthed

 • › Voksne

 • › Vægttab

Særligt kendskab til:

Kognitive undersøgelser af børn, unge og voksne - for børn og unge som indledning ift behandling af f.eks. angst eller depressionstilstande eller skolevægring. Derudover som led i skoleplacering mhp øget trivsel og faglig udvikling eller som indgang til yderligere neurokognitiv udredning og diagnosticering. For voksne som led i karriereplanlægning og optimal udnyttelse af potentiale)

Intelligenstest som led i rekruttering af medarbejdere   

Terapiformer:
Aldersgrupper:
 • Voksne

 • Børn og unge i alle aldre

 

 

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

 

 • › ADHD

 • › Afhængighed

 • › Angst

 • › Anoreksi

 • › Bulimi

 • › Børn

 • › Coaching

 • › Depression

 • › Eksamensangst

 • › Fobier

 • › Forhold til andre

 • › Forældrerollen

 • › Identitetskriser

 • › Identitet

 • › Jalousi

 • › Karriereovervejelser

 • › Kærestesorger

 • › Krisesamtaler

 • › Livskriser

 • › Lettere afhængighedsproblemer

Kognitiv adfærdsterapi

Narrativ terapi

Eksistentiel terapi

Klinik:

Amtmandsvej 2

4300 Holbæk

OBS: Tager pt. ikke nye klienter.

Priser:

Individuel: 950 kr

Par (60 min.):1050 kr

Baggrund:

Autoriseret psykolog med stor terapeutisk erfaring, der er dedikeret til arbejdet. Jeg arbejder grundigt og med respekt for mine klienter i et ligeværdigt samarbejde. Særligt benytter jeg mig af kognitiv adfærdsterapi, der har min store interesse, fordi den passer til mit menneskesyn og mine klienter har opnået gode resultater. Jeg er dygtig til at skabe en god og tillidsfuld kontakt, og jeg formår at hjælpe mine klienter gennem anerkendelse og udfordring af deres tanke- og adfærdsmønstrer.

 

Cand.psych fra Københavns Universitet Autoriseret af Dansk Psykolognævn  

Medlem af: Dansk Psykolog Forening SAKT (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi)

Efteruddannelse:

2012: Børns psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser ved blandt andre        specialister i børneneuropsykologi Ole Katz, Barbara Hoff Esbjørn og Hanne                Ytting

2010: Psykologen som konsulent ved Cand.psych.spec. Vibe Strøier

2010: Kursus i WISC IV

2010: Kursus i MCMI-III ved Overlæge Erik Simonsen

2010: Deltagelse i standardisering af RIAS 2010: Masterclass i Kognitiv Terapi, Cektos (Leahy, Kuyken, Holmes, Padesky) 2009          Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009          Vingsted, kursus for kommunalt ansatte psykologer vedr. intervention på                  børne-, unge- og familieområdet. Ved bl.a. psykiater Søren Hertz og professor Eia Asen. 2009: Uddannelse i LP-modellen 2008-2009  1-årig kognitiv efteruddannelse for psykologer og læger, Psykiatrisk        uddannelsesenhed

2008: Masterclass i Kognitiv Terapi, Cektos (Greenberg, Newman, Padesky)

2008: Assessment ved Cand. Psych. Spec. Christian Møller Pedersen

2008: Selvskadende adfærd ved Cand. Psych. Spec. Ole Taggard Nielsen

Erhvervserfaring:

2012: Psykolog, Distriktpsykiatrien, Holbæk 2007-2012: Psykolog, Egen praksis og i samarbejde med CityTerapi 

Samtaleforløb på baggrund af kognitiv adfærdsterapi

Psykologiske undersøgelse for jobcentrer ñ  Supervision af terapeuter  

2009-2011: Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Odsherred Kommune

Rådgivning af forældre, skolelærere og pædagoger vedr. børns særlige forudsætninger og behov for støtte  Tværfagligt samarbejde

Gennemførsel af neuropsykologiske test af børn og unge

Samtaleforløb med børn og unge  

2007-2009: Psykolog ved Center for selvmordsforebyggelse, Region Sjælland  Samtaleforløb med patienter, der har forsøgt selvmord eller har alvorlige selvmordstanker Samarbejde og supervision af personale på psykiatrisk skadestue

Deltagelse i gruppeforløb vedr. patienter med depression  

2008-2009: Psykolog ved Kognitiv Psykolog Klinik, Ringsted

Varetagelse af psykologiske samtaleforløb pba. kognitiv adfærdsterapi

Psykologiske undersøgelser for jobcentrer   2007: Psykolog ved Kognitiv Center Fyn, Odense

Dobbelt-følordning hos psykologerne Lene Iversen og Peter Rasmussen

Varetagelse af psykologiske samtaleforløb pba. kognitiv adfærdsterapi af klienter henvist gennem sygesikringen

Ansvarlig for den økonomiske afregning med sygesikringen

Deltagelse i supervision  

2006: Frivillig behandler ved Settlementets Rådgivning, Vesterbro

Samtaleforløb pba. kognitiv terapi samt narrativ terapi af klienter bosat på Vesterbro   Deltagelse i supervision  

2006: Frivillig ved Sct. Nikolaj Tjenesten, København

Varetagelse af primært telefoniske samtaler for mennesker med behov for hjælp, støtte og rådgivning  

2005: Praktik i Studenterrådgivningen i København

Varetagelse af samtaleforløb med personer, hvis psykologiske vanskeligheder vanskeliggør deres videre uddannelsesforløb

Varetagelse af telefonvisitation og deltagelse i visitationsmøder

Deltagelse i supervision

HR CARE & Psycare Danmark

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby, Danmark  •  7025 5657

info@psycare.dk •  info@hrcare.dk​

medlem af Dansk Industri, DI nr.: 842903
cvr.nr. 29319707​

HR Care og PSycare Danmarks privatlivspolitik