top of page

Melinda Marton

Terapiområder:
 • › Angst

 • › Depression

 • › Interkulturel psykologi

 • › Misbrug (alkohol- og stofmisbrug)

 • › Mobning

 • › Personlig udvikling

 • › Problemløsning

 • › Seksuelt misbrug

 • › Selvtillid og selvværd

 • › Sorg og tab

 • › Stress

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Traumer og PTSD

 

 

 

 

Terapiformer:
 • › Individuel terapi

 

 

Aldersgrupper:
 • › Voksne

 

Sprog:
 • › Dansk

 • › Engelsk 

Særlige klientgrupper:

› Klienter med særlig sensitivitet

› Klienter med anden etnisk baggrund end dansk (udlændinge, der bor og arbejder i Danmark)

Klienter med stress-, angst- og depressionsymptomer

› Asperger
› Autisme
› Bipolar lidelse 
› Downs Syndrom
› Udviklingshæmmede 
 
Særligt kendskab til:

› Særlig sensitivitet

› Stress

› Depression

› Angst

› Traumer og PTSD

› Alkoholsmisbrug

› Spiseforstyrrelser

 

Terapiformer:

Når livet bliver svært, hjælper det ikke at gå alene med byrderne. Jeg tilbyder psykoterapi og psykologhjælp på Amager tæt på Amager Strand. Jeg arbejder ud fra det princip, at alle mennesker besidder de indre ressourcer og kompetencer, der skal til for at skabe positiv forandring i livet, og mit mål er at hjælpe dig til at opnå indre heling, accept af dine udfordringer og større livsglæde.

Som erfaren psykolog kan jeg hjælpe dig til at genvinde livskvaliteten og håndtere dine personlige problemer. Min mission er at hjælpe dig med at genvinde din psykiske balance og til at forbedre kvaliteten af din dagligdag. Jeg kan hjælpe dig til en bedre forståelse af, hvem du er som person, hvorfor du reagerer på ting, præcis som du gør, og hvilke livssituationer som har formet dig til den person, du er i dag. Sammen vil vi finde de løsninger og den forståelse, du har brug for, for at klare dine problemer, og jeg vil støtte dig i processen med at integrere disse ændringer i dit liv.

Jeg er Integrativ Psykoterapeut, hvilket betyder, at jeg benytter forskellige faglige færdigheder og metoder afhængig af de problemstillinger mine klienter bringer. Jeg bruger kognitiv terapi, narrativ terapi, gestalt terapi samt personcentreret terapi og biografisk rådgivning i mit arbejde med mine klienter. Jeg arbejder med empowerment og selvbevidstheds redskaber, herunder anerkendelse. 

Jeg møder dig, hvor du er i dit liv lige nu, og vi tager den terapeutiske rejse sammen. Jeg ved, at du er ekspert i dit liv, som jeg er det i mine faglige metoder og kompetencer. Vi vil arbejde sammen, ved at fokusere ikke blot på problemerne, men også på de indre og ydre ressourcer, du har. 

Min stærke side er at finde resurser og den positiv vinkel i klienternes liv og hjælpe klienterne til at komme i kontakt med deres indre resurser og starte en positiv spiral i deres liv.

To the English speaking clients

I am an authorized psychologist located on Amager Strand, easily accessible with public transport from the Center of Copenhagen.

My work reflects my belief that everyone has their inner resources and competences.  I focus my therapy around awareness, understandings and positive changes. I meet you where you are in your life right now, and we take the therapeutic journey together. I know that you are the expert of your life as I am of my professional methods and skills. During the therapy sessions we will work together towards understanding the problem and focusing on the possible solutions to it. We will identify your inner and outer resources and we will use them (together with new coping tools and skills) in order to make positive changes and to improve the quality of your daily life. We will find the solutions and the understanding you need and I will support you in the process of integrating the necessary changes.

 

 

Melinda Marton 27.07.2020.jpg
Klinik:

Psykologerne ved Amagerstrand

Krimsvej 11F, st. dør 2, 

2300 København S

 

Priser:

Individuel: 1000 kr.

 

Baggrund:

Praktiserende psykolog siden 2001, privatpraktiserende siden 2010.

Autoriseret psykolog af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening. 
 

Efteruddannelse:

Jeg prioriterer efterruddannelse og supervision højt og deltager i professionel udvikling hvert år; her er nogle af de mest relevanter kurser fra de sidste par år:

Psykotraumatologi, København, 2016

 

Kognitiv Efteruddannelse og psykofarmakologi,Odense, 2013- 2014

 

MSc Therapeutic Counselling, London, 2006-2009

Postgrad. Addiction Counselling, London, 2006-2009

 

Erhvervserfaring:

Bred erhvervserfaring fra både England, Portugal, Rumænien, Sydafrika og ikke mindst Danmark.  

Terapeuterfaring fra både arbejde med kvinder udsat for vold og misbrug, børn og voksne med indlæringsvanskeligheder og/eller handicaps. Siden 2010 terapeutisk erfaring indenfor en bred vifte af problematikker gennem virket som privatpraktiserende psykolog.

Erfaring  med pædagogisk psykologisk rådgivning med rådgivning til lærere, forældre og børn.  

 

 

 

bottom of page