Kristina Søe Høyrup

Terapiområder:
Terapiformer:
 • › Alvorlig sygdom

 • › Angst

 • › Arbejdslivsproblematikker

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Jalousi

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › OCD

 • › Overgreb

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Samspilsudfordringer i familien

 • Voksne

 • Unge 

 • Børn

 

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress/udbrændthed

 • › Svigt

 • › Traume/PTSD

 • › Trivselsproblemer hos børn

 • › Vrede

 • › Vold

 

 

 

 

Særligt kendskab til:
 • Børne- og familieterapi

 • Trivselsproblemer hos børn fx skolevægring, somatisering og separationsvanskeligheder

 • Skilsmisseproblematikker (hos børn såvel voksne)

 • Angstbehandling (af børn såvel som voksne)

 • Selvværdsproblemer

 • Stresshåndtering

 

Aldersgrupper:
 • › Individuel terapi

 • › Parterapi

 • › Famileterapi

 • › Gruppeterapi

Sprog:
 • Dansk

 • Engelsk

Terapiformer:

Psykiske lidelser og problemstillinger behandles primært med kognitiv adfærdsterapi eller en ACT-funderet tilgang. I behandlingen af samlivsproblemer arbejder jeg ud fra en relationsfokuseret tilgang med et særligt fokus på relationsopbyggende kommunikation.

Behandlingsformen tager dog altid udgangspunkt i en vurdering af den enkeltes behov.

 

 

Klinik:

Bispegade 15, 2.

6100 Haderslev

Priser:

Individuel: 1100 kr. (50 min.)

Par/familieterapi: 1900 kr. (90 min.)

Barn med pårørende: 1250 kr (50 min.)

Baggrund:

Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2012 og autoriseret i 2017. 

Efteruddannelse:

 

Modtager løbende supervision samt deltager i relevante kurser.

 

Er aktuelt i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi af voksne.

Erhvervserfaring:

Har stor psykiatrisk erfaring fra arbejde i privat psykiatrisk klinik.

Solid erfaring inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og familieintervention fra ansættelse i Det Rådgivende Team, Haderslev Kommune

Solid erfaring inden for individuel psykoterapi, parterapi, gruppeintervention samt supervision fra bl.a. ansættelse hos Charlotte Tobberup Psykologpraksis, PPClinic, Kognitivt Psykologcenter i KBH og OCD-foreningen.

Stor erfaring med psykologiske vurderinger/udredninger.

Supervision og undervisning i forhold til andre faggrupper (herunder bl.a. lærere, pædagoger og socialrådgivere)

Supervision af psykologer mhp. autorisation

Foredrag og workshops i psykologfaglige emner.

.