top of page

Gry Jungberg M. Madsen

Terapiområder:
 • › Angst

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Motivation

 • › OCD

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Selvtillid

 • › Selvværd        

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • ›  Vrede

 • › Alvorlig sygdom 

Terapiformer:
 • › Kognitiv adfærdsterapi

 • › Systemisk terapi

 • › Psykodynamisk terapi

 • › Psykologisk debriefing

 • › Gruppeterapi

Aldersgrupper:
 • › Voksne

 • › Unge fra 13 år  

 

Sprog:
 • › Dansk

 • › Engelsk

Særlige klientgrupper:
Gry har stor erfaring med personer med neurologiske lidelser herunder hjerneskader, demens, epilepsi, parkinsons sygdom, multiple sclerose mv.
 
Særligt kendskab til:

Hun har særlig stor erfaring med alvorlig sygdom, sorg, krise, stress, parforholdsproblematikker og ændrede roller i familien. Samtidigt besidder hun også erfaring med angst, depression, fobier og stress.

Gry har udover det terapeutiske, stor erfaring med neuropsykologiske undersøgelser både diagnostiske udredninger, som led i den kommunale jobafklaring, med henblik på genoptræning samt i forsikringssager.

Terapiformer:

Gry er trænet i kognitiv adfærdsterapi men arbejder også med elementer fra systemisk terapi og psykodynamisk terapi.

Hun er også trænet i psykologisk debriefing via sin ansættelse i retspsykiatrien.

Andet: 

Klinikken har faciliteter, der gør det muligt for kørestolsbrugere etc. at komme ind.

Der køres ud til klienter ved forespørgsel og ekstra tillæg. 

 

 

Gry Madsen.jpg
Klinik:

Skodsborgvej 22

9270 Klarup

Priser:

Individuel (50 min.): 1000 kr. 

Par (50 min.): 1500 kr.

Baggrund:

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2001 og autoriseret i 2007. Specialist i klinisk neuropsykologi.

 

Efteruddannelse:

Videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi

 

Erhvervserfaring:
 • Neuropsykolog på Hjerneskadecentret, Taleinstituttet Region Nordjylland 5 år.

 • Neuropsykolog på Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital i 11 år 

 • Underviser i neuropædagogik  på UCN ad flere omgange i alt 1½ år som bijob.

 • Ekstern lektor Aarhus Universitet Psykologisk Insitut efterårssemestret 2013 som bijob.

 • Ansat ved Medavante i 5 år som reviewer på forskning primært udført på demensklinikker i Danmark samt engelsktalende lande.

 • Underviser på specialpsykolog-uddannelsen i Neurologi gennem 5 år.

 • Bestyrelsesmedlem i Selskabet Danske Neuropsykologer gennem 7 år. 

 

bottom of page